Normal_rss_entry-162440

Advocate Bénédicte Ficq gaat door met de strijd tegen de tabaksindustrie. Volgens haar wees het gerechtshof in Den Haag een strafzaak tegen de tabaksproducenten op juridisch-technische gronden af, maar staat het hof inhoudelijk en moreel wel aan de zijde van de aangevers. "De boodschap is duidelijk: we zouden wel willen, maar we kunnen niet.''

Ficq is teleurgesteld dat er definitief geen strafzaak komt. Ze is het er niet mee eens dat de tabaksbedrijven zich aan de regels houden en zag wel degelijk kansen voor een veroordeling, zei ze in een reactie. Ze kondigde aan dat zij met de aangevers - personen en tal van organisaties - in politiek Den Haag en in Europa "zal aankloppen''. Ze doelt op lobby-activiteiten om ervoor te zorgen dat de regels voor de tabaksindustrie veranderen.

Of er nog een andere juridische procedure wordt begonnen, zoals tegen de Nederlandse staat of in Europa, is Ficq nog aan het uitzoeken. Ze wilde er nu niet op ingaan. "We hebben meer pijlen op onze boog, maar we gaan dat pas toelichten als het zover is.'' De tabaksindustrie is nog niet van haar af en "kan de borst natmaken'', zei ze.

In de steek gelaten

De grote winst is volgens de aangevers dat er een zeer brede discussie is ontstaan over de schadelijkheid van de sigaret. Voor de aangifte was er niks en nu hebben al veel organisaties zich achter de actie geschaard, vindt ook longkankerpatiënte Anne Marie van Veen uit Zwolle, die de zaak aanzwengelde. ,,Ik voel me als burger in de steek gelaten door ons rechtssysteem. We mogen niet de industrie laten winnen.''

Ficq is nog op zoek naar klokkenluiders die bij de sigarettenbedrijven werken. Tot nu toe meldde zich één klokkenluider maar die kon juridisch niet worden ingezet, aldus de advocaat.

Door: ANP