Normal_hersenen_brein_hoofd_rontgen

De Hersenstichting kent 300.000 euro toe aan de anderhalve maand geleden opgerichte Hersenletsel Alliantie. Met deze subsidie gaat de alliantie ervoor zorgen dat de beschrijving van de best mogelijke behandeling en begeleiding voor mensen met hersenletsel wordt geüpdatet. Vanuit het patiëntenperspectief wordt gekeken naar de meest actuele en zo mogelijk wetenschappelijk onderbouwde inzichten. Wat nog nooit eerder is gebeurd: twee bestaande zorgstandaarden rondom hersenletsel worden geïntegreerd en ingebed in de praktijk. Dit meldt de Hersenstichting.  

Versnipperde zorg

Hersenletsel door een beroerte of een klap of een val kan zowel zichtbare als onzichtbare gevolgen hebben. Geheugen-, spraak- en concentratieproblemen, moeite met plannen en organiseren, vermoeidheid en snel overprikkeld raken zijn niet altijd zichtbaar voor de omgeving, maar zorgen wel voor grote problemen in het leven van de patiënt. Ook in de zorg worden de onzichtbare gevolgen van hersenletsel vaak niet herkend. Een grote klacht van veel patiënten is dat de zorg na het oplopen van hersenletsel te versnipperd en onduidelijk is.

Verplichte update

De Hersenletsel Alliantie wil dit probleem aanpakken, te beginnen met het actualiseren van de zorgstandaarden CVA (hersenbloeding of herseninfarct) / TIA (een tijdelijke hapering van de bloeddoorstroming in de hersenen) en Traumatisch Hersenletsel voor volwassenen, na een klap of val op het hoofd. Dit zijn de twee grootste veroorzakers van hersenletsel. Deze zorgstandaarden zijn aan een verplichte update toe.

Een zorgstandaard beschrijft op een heldere manier de normen waaraan zorg voor mensen met hersenletsel moeten voldoen; hoe zorg optimaal en integraal georganiseerd kan worden, zodat patiënten en hun naasten de beste behandeling en de meest passende begeleiding krijgen. Ook wordt de beschrijving passende zorg voor mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis na coma opgenomen in deze zorgstandaard, wat nog niet eerder gebeurd is.

Samenwerking

Omdat de revalidatiezorg en de chronische zorg voor mensen met deze aandoeningen veel overlap kent gaat de Hersenletsel Alliantie verkennen of en zo ja op welke punten de twee bestaande zorgstandaarden naar één nieuw geactualiseerde zorgstandaard rond hersenletsel kan worden gevormd. 

Door: Redactie Nationale Zorggids