Normal_eieren

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben het Actieplan Voedselveiligheid aangeboden aan de Tweede Kamer. Het plan bevat maatregelen om de voedselveiligheid verder te verbeteren en volgt in reactie op de aanbevelingen van de Commissie Sorgdrager. Deze commissie onderzocht welke lessen geleerd moeten worden uit het Fipronil-incident in de zomer van 2017. Veel verbeteringen zijn inmiddels al in de praktijk toegepast. Dit meldt Rijksoverheid. 

Bedrijven in de eierketen (broederijen, pluimveebedrijven, pakstations en bedrijven die eieren verwerken in voedsel), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de ministeries werken gezamenlijk aan maatregelen voor het verbeteren van de voedselveiligheid. Dit betekent onder andere de versterking van de zelfregulering door de voedselketen, het sneller reageren op signalen van overschrijdingen en fraude door de NVWA en verbeterde samenwerking bij de aanpak van een voedselveiligheidsincident- of crisis.

Minister Bruins: ”Met het Actieplan Voedselveiligheid zijn al veel verbeteringen in gang gezet. Hiermee laten de bedrijven in de eierketen, de NVWA en de ministeries zien dat de lessons learned ter harte worden genomen. De ministeries en de eiersector hebben de crisishandboeken geactualiseerd, om effectiever te kunnen ingrijpen bij een incident. En áls er dan een incident is, dan moeten wij als overheid daarover eenduidig communiceren. Verder plannen we in 2019 een gezamenlijke crisisoefening van de eiersector en overheid. Zo zorgen wij er samen voor dat de voedselveiligheid naar een nog hoger niveau gaat.”  

Door: Redactie Nationale Zorggids