Normal_euro_geld

Minister Bruno Bruins voor Medisch Zorg is van gedachten veranderd. Eerder was het maximaal uit te keren bedrag 15.0000 euro per Q-koortspatiënt. Dit betekende dat een grote groep waarschijnlijk minder dan dat zou krijgen. Bruins heeft nu besloten om iedere patiënt die wordt goedgekeurd een schadevergoeding van 15.000 euro te geven. Overigens noemt Q-uestion het geen schadevergoeding, maar enkel een tegemoetkoming. Dit meldt de Telegraaf. 

“Voor de meeste slachtoffers en nabestaanden zal 15.000 euro uiteraard welkom zijn, maar het is voor velen bij lange na geen compensatie voor de werkelijk geleden schade, de gemaakte kosten en het onherstelbare leed”, zegt Qu-estion. Als het aan de stichting ligt, krijgen patiënten een veel hoger bedrag.

Eerder stelde het ministerie van Volksgezondheid in totaal 14,5 miljoen euro beschikbaar, te verdelen onder Q-koortspatiënten. Nu Bruins alle goedgekeurde aanvragers 15.000 euro wil sturen, is het nog maar de vraag of dat bedrag voldoende is. Mogelijk moet de minister het budget verdubbelen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids