Normal_normal_bloed__prikken__buisje

Er zouden wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen moeten komen voor de toepassing van plaatjesrijk plasma. Dit product wordt voor verschillende indicaties gebruikt, maar voor de effectiviteit bestaat nauwelijks bewijs. Dit schrijft de Gezondheidsraad aan minister Bruno Bruins voor Medische Zorg. 

Vooral in de cosmetische- en sportgeneeskunde wordt gebruikgemaakt van plaatjesrijk plasma. Daarbij wordt bloed dat is afgenomen bij de patiënt bewerkt tot plasma met extra bloedplaatjes en weer toegediend. Dit zou de wondgenezing bevorderen en andere gunstige effecten op het weefsel hebben. Voor de meeste toepassingen is onduidelijk of er sprake is van positieve effecten, bijvoorbeeld voor de toepassing bij kaalheid, tegen huidveroudering en in de geslachtsorganen.

Voor enkele indicaties bestaan aanwijzingen voor een positief effect, zoals bij behandeling van een tenniselleboog, chronische wonden en in de kaakchirurgie. Ook lijken er geen complicaties aan de behandeling verbonden. Gedegen onderzoek ontbreekt echter vooralsnog. Zeker gezien de beperkte effectiviteit is bewijs voor de veiligheid van belang, aldus de Gezondheidsraad.

De raad wil gedegen onderbouwde richtlijnen zien, waarin is vastgelegd wat kwalitatief goede zorg is. Want zo kan verantwoorde toepassing van plaatjesrijk plasma gewaarborgd zijn. Het is aan de beroepsgroepen om deze richtlijnen op te stellen. 

Door: Nationale Zorggids