Normal_werk__stress__moe__werkdruk

Werken in meer dan één team tegelijk is een alledaags fenomeen op de werkvloer van grote bedrijven en overheidsinstanties. Multiple team membership maakt het werk voor ervaren werknemers uitdagender en interessanter. Maar bij jongere werknemers leidt gelijktijdig lidmaatschap van verschillende teams juist tot problemen. Zij ervaren ongezonde stress en zijn daardoor vaker ziek. Dat concludeert promovendus Joost van de Brake van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Organisaties zien gelijktijdig lidmaatschap van meerdere teams als een goede manier om de kennis en vaardigheden van medewerkers optimaal te benutten. De werkwijze dwingt werknemers steeds te schakelen tussen verschillende teams, bijvoorbeeld omdat zij als expert bijdragen aan meerdere gelijktijdig lopende projecten. Hoe multiple team membership de individuele prestaties en het psychologisch welbevinden beïnvloedt, is sterk afhankelijk van de ervaring die medewerkers in hun organisatie hebben opgedaan, constateert Van de Brake.

Onduidelijke verwachtingen

Medewerkers met weinig ervaring in de organisatie zijn vaker in verwarring over wat de organisatie precies van hen verwacht. Die zogenoemde rolambiguïteit is sterker wanneer zij in een groter aantal gelijktijdige teams actief zijn. Dat leidt vervolgens tot lagere prestaties en meer ziekteverzuim. Bij medewerkers met veel ervaring in de organisatie ziet het plaatje er heel anders uit. Deze personen hebben geen last van rolambiguïteit, maar voelen zich op een positieve manier uitgedaagd wanneer hun aantal gelijktijdige teamlidmaatschappen relatief groot is. Dat verbetert hun prestaties op het werk.

Door: Nationale Zorggids