Normal_darmen

Bijna één op de vier Nederlanders was in 2017 bekend bij de huisarts met maag-, darm-, of leverproblemen. Het gaat om ruim 3,7 miljoen mensen, meldt RIVM dat hiernaar onderzoek deed in opdracht van de Maag Lever Darm Stichting. 

Bijna 60 procent van de mensen met maag-, darm- en leverproblemen is vrouw en ruim 40 procent is man. De problemen kunnen erg verschillen qua ernst. Ze kunnen redelijk onschuldig zijn, zoals infecties aan het maag- darmkanaal tot zeer ernstig. Voorbeelden daarvan zijn chronische ontstekingsziektes en kanker van een van de spijsverteringsorganen. Ook is er variatie in tijdsduur van de problemen: van een paar dagen tot meerdere jaren.

Medisch specialistische zorg

In 2017 ontvingen ruim 625.000 mensen in Nederland medisch specialistische zorg voor een maag-, darm- en leveraandoening. De meeste patiënten gingen naar de specialist in het ziekenhuis voor aandoeningen aan de dikke en dunne darm (voor bijvoorbeeld chronische darmontstekingsziekten als de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa), appendix en anus.

10 procent van alle sterfte gerelateerd aan MLD

Ruim 15.000 mensen overleden in 2017 door aandoeningen aan maag-, darm- en/of lever . Dat is 10 procent van de totale sterfte. Het grootste deel van deze mensen overleed aan kanker van het spijsverteringsstelsel. Meestal gaat het dan om darmkanker. Meer mannen dan vrouwen sterven aan kanker van het spijsverteringsstelsel.

 

Zorguitgaven 3,3 miljard euro

De zorguitgaven die zijn gemoeid met maag-, darm- en leverproblemen bedroegen in 2015 bijna 3,3 miljard euro. Een groot deel hiervan bestaat uit zorguitgaven voor kanker van het spijsverteringsstelsel (800 miljoen euro). Op jongere leeftijd hangen de kosten vooral samen met hepatitis en infecties aan het maag-darmkanaal. Darmkanker zorgt op oudere leeftijd voor de hoogste zorguitgaven.

10 procent meer mensen bekend met MLD-problemen in 2030

Het RIVM berekende op basis van alleen demografische ontwikkelingen wat de verwachting voor 2030 is. Daaruit blijkt dat in 2030 10 procent meer mensen bij de huisarts bekend zal zijn met problemen aan maag, lever of darm dan in 2017. Dit komt vooral door de vergrijzing. Het aantal gevallen kanker van het spijsverteringsstelsel neemt op basis van deze berekening met 25 procent toe.

Door: Nationale Zorggids