Logo_logo_catharina_ziekenhuis

Als patiënten die een stoma krijgen goed worden voorgelicht en continu gestimuleerd worden zelf hun stoma te verzorgen, hebben  in de meeste gevallen na ontslag geen thuiszorg meer nodig. Het Catharina Ziekenhuis is er samen met medisch speciaalzaak MediReva in geslaagd om negen van de tien patiënten met een stoma zonder thuiszorg veilig naar huis te laten gaan. Een jaar geleden ging nog maar één op de tien patiënten zonder thuiszorg naar huis. Dit meldt het Catharina Ziekenhuis. 

In tijden waarin thuiszorg schaarse zorg is, is dit project van grote toegevoegde waarde voor zowel de patiënt als zorgverleners en heeft dit een grote financiële impact. Zorgverzekeraar VGZ heeft berekend dat deze aanpak landelijk 12,8 miljoen euro zou kunnen besparen. Het Catharina Ziekenhuis hoopt dat andere ziekenhuizen de nieuwe werkwijze overnemen. Jaarlijks krijgen 7.300 mensen in Nederland een permanent of tijdelijk stoma. In het gespecialiseerde Catharina Kanker Instituut krijgen veel patiënten na een (complexe) darmkankeroperatie een stoma.

Nieuwe aanpak

In het Catharina Ziekenhuis worden patiënten die een stoma krijgen al vóór de operatie uitgebreid geïnformeerd en gemotiveerd door stomaverpleegkundigen. Patiënten oefenen dan ook al met een nepstoma. Vanaf de dag na de operatie worden patiënten dagelijks intensief begeleid door de verpleegkundigen van de afdeling, de stomaverpleegkundigen en de chirurgen om het stomamateriaal zelf aan te brengen, te legen, te knippen en te vervangen. Ook de familie van de patiënt wordt bij dit proces betrokken.

En met succes. “Bij ontslag leegt en wisselt de patiënt het stomazakje zelf en knipt en vervangt zelf het stomamateriaal”, zegt chirurg Johanne Bloemen. Als de patiënt thuiskomt, bezoekt na enkele dagen een stomaverpleegkundige van MediReva de patiënt nog één keer om de laatste controles uit te voeren en vragen te beantwoorden waar de patiënt in de thuissituatie tegenaan loopt.

Betere kwaliteit van leven

Bloemen: “Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van leven verbetert. Patiënten liggen korter in het ziekenhuis en thuisgekomen hebben ze een hogere zelfredzaamheid; ze zijn niet afhankelijk van een thuiszorgverpleegkundige die elke dag langskomt om de stoma te verzorgen. Bovendien hebben patiënten minder lekkages en andere stomaproblemen. Logisch, want de patiënt weet zelf wat het beste voor hem of haar werkt.” 

Door: Nationale Zorggids