Normal_euro_geld

De bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid treffen verschillende maatregelen om de doelmatige besteding van zorggeld te bevorderen. Zo worden alle zorgaanbieders verplicht om transparant te zijn over hun financiële constructies. Ook komt er een meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders en wordt het interne en externe toezicht versterkt. Dit staat in een brief die ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis aan de Tweede Kamer hebben gestuurd, zo meldt Rijksoverheid.

De bewindsmannen schrijven: "Voorkomen moet worden dat geld bedoeld voor de zorg, niet ten goede komt aan de zorg. De maatregelen zijn gericht op het bevorderen van kwaliteit en een transparante, integere en professionele bedrijfsvoering bij zorgaanbieders." Daarnaast introduceert het kabinet in de extramurale zorg – waar dividenduitkering nu wettelijk is toegestaan – voorwaarden aan het mogen uitkeren van winst. De voorwaarden en het tempo van inwerkingtreding kunnen variëren per sector.

Toezicht verscherpt 

Er komt tevens een meldplicht voor alle nieuwe zorgaanbieders zodat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) beter toezicht kan houden. Ook wordt het makkelijker om een vergunning te weigeren of in te trekken. Het ministerie werkt aan een voorstel tot wijziging van de Wet normering topinkomens (WNT), zodat ontwijking van die wet tegengegaan kan worden. Daarnaast wordt het interne en externe toezicht versterkt: toezichthouders werken meer en beter samen, waardoor ze effectiever kunnen ingrijpen.

Met deze aanpak moeten excessen in de toekomst voorkomen worden.

Door: Nationale Zorggids