Normal_tandarts_tandartsstoel

Beroepsverenigingen in de mondzorg hebben samen met cliënten- en patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit hun gezamenlijke ambities voor de mondzorg vastgesteld. De komende tijd werken zij deze ambities verder uit tot concrete voorstellen voor verbetering op het gebied van innovatie, preventie en transparantie voor de patiënt. Waar deze voorstellen breder zijn dan alleen bekostiging zoeken de partijen aansluiting bij lopende initiatieven of andere organisaties als het ministerie van Volksgezondheid of Zorginstituut Nederland. Dit meldt NZa. 

De partijen hebben de ambitie om meer in te zetten op bewezen effectieve preventie, om maatwerk in de bekostiging en organisatie van mondzorg voor jongeren tot 18 jaar mogelijk te maken en maatwerk op dezelfde vlakken te bieden voor kwetsbare ouderen. Ook is het de bedoeling om informatie en transparantie voor de patiënt te verbeteren, meer ruimte te krijgen voor innovatie en voor esthetische of cosmetische mondzorg. Tot slot moet ook de toegankelijkheid van de mondzorg op de lange termijn geborgd zijn.

Samenwerkende partijen

De partijen die de ambities onderschrijven zijn beroepsverenigingen KNMT, NVIJ, NVM- mondhygiënisten en ONT, de Consumentenbond en de Patiëntenfederatie Nederland namens de patiënten, Zorgverzekeraars Nederland en de NZa. Beroepsvereniging ANT is lang betrokken geweest en kon zich ook vinden in de ambities. Hoewel het uitgangspunt was om deze met alle partijen uit te werken, heeft de ANT recent besloten niet verder mee te werken aan het verwezenlijken hiervan. 

Door: Nationale Zorggids