Normal_euro_geld

De uitgaven aan het basispakket stijgen in 2019 naar verwachting met 2,1 miljard euro (4,6 procent) naar 46,4 miljard euro. Volgens prognoses van zorgverzekeraars nemen de kosten van hulpmiddelen en huisartsenzorg in 2019 het hardst toe. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

Opvallende kostenstijging hulpmiddelen: 7,3 procent

Ongeveer de helft van de kosten van het basispakket is medisch specialistische zorg. In 2019 wordt hieraan naar verwachting ongeveer 23,8 miljard uitgegeven: een stijging met 3,6 procent ten opzichte van 2018 (22,9 miljard euro). Opvallende groeipercentages tekenen zich af bij de hulpmiddelenzorg. Bij hulpmiddelen gaat het om een voorziene stijging met 7,3 procent; ofwel met 110 miljoen euro naar 1,6 miljard euro. Deze stijging wordt onder meer veroorzaakt door de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent begin dit jaar, en een verwachte verdere stijging van diabeteshulpmiddelen.

Toename hoeveelheid langdurige zorg

De kosten van langdurige zorg stijgen in het eerste kwartaal van dit jaar met gemiddeld 8,9 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2018. Deze groei bestaat voor het overgrote deel (6,2 procent) uit een toename van de hoeveelheid zorg. In euro’s gerekend is de stijging het sterkst bij zorg thuis: volledig pakket thuis (20,3 procent) en het modulair pakket thuis (24,9 procent). Een volledig pakket thuis bevat alle beschikbare langdurige zorg. Bij een modulair pakket kunnen bijvoorbeeld maaltijden en huishoudelijke hulp buiten het aanbod vallen. 

Door: Nationale Zorggids