Normal_rekenmachine_geld_rekening

Mannen hebben na een opname op de Intensive Care (IC) zes keer zoveel kans een (nieuwe) chronische aandoening te ontwikkelen in het jaar na opname, dan mannen die niet opgenomen zijn geweest op de IC. Het gaat daarbij om aandoeningen zoals een hoog cholesterol, hartziektes, COPD/astma, depressie, diabetes en epilepsie. Bij vrouwen is de kans hierop iets kleiner, maar nog altijd vier keer zo groot als bij de vrouwen in de controlegroep. Dit meldt Vektis. 

Jaarlijks worden ongeveer 75.000 mensen opgenomen op de IC. Recente onderzoeken laten zien dat deze mensen over het algemeen hogere zorgkosten hebben in het jaar voorafgaand aan de opname en het jaar daarna, dan mensen die niet opgenomen worden op de IC.

Toch was er weinig bekend over de prevalentie van chronische aandoeningen in het jaar voorafgaand en het jaar na de opname. Tot nu. Ilse van Beusekom van het Amsterdam UMC, locatie AMC, deed hier in het kader van haar promotie onderzoek naar. Zij gebruikte hiervoor de declaratiedata van Vektis.

IC-opname na vergiftiging

Van Beusekom keek ook naar de zorgkosten die iemand maakt na een IC-opname als gevolg van een vergiftiging. Dit onderzoek laat zien dat de zorgkosten van deze mensen, in het jaar voor en het jaar na de opname, aanzienlijk hoger liggen dan van andere IC-patiënten. De hoogte van de kosten wordt beïnvloed door het aantal psychiatrische en andere chronische aandoeningen van deze patiënten.

Vergiftiging, door bijvoorbeeld medicijngebruik, alcohol of schoonmaakmiddelen, komt gelukkig niet heel vaak voor. Vaak is ziekenhuisopname niet nodig. In sommige gevallen is de vergiftiging dusdanig ernstig, dat een opname op de IC noodzakelijk is. 

Door: Nationale Zorggids