Normal_tweede_kamer

Het Nationaal Preventieakkoord heeft tot doel om de gezondheid van zo veel mogelijk Nederlanders te bevorderen. De Kamer debatteerde erover met staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid. Dit meldt de Tweede Kamer.

Goed dat het Preventieakkoord er is, zegt Veldman (VVD), maar de overheid moet zich op dit gebied beperken tot het geven van voorlichting en het stellen van voorwaarden. Liever afspraken met organisaties dan wettelijke verboden, aldus de VVD'er. De overheid mag de burger nooit, maar dan ook nooit voorschrijven hoe hij moet leven, vindt Mulder (PVV).

Meer actie nodig

Renkema (GroenLinks) wijst op het oordeel van het RIVM: het Preventieakkoord bevat onvoldoende maatregelen om de doelen te bereiken. De industrie heeft te veel kunnen meeschrijven aan het akkoord, concludeert de GroenLinks-woordvoerder. Er is op dit moment geen draagvlak voor verdergaande maatregelen, argumenteert Blokhuis. Hij zegt tevreden en trots te zijn op het resultaat en ziet dat als het begin van een beweging.

Roken

Een rookvrije generatie in 2040. Dat is een van de doelen van het Preventieakkoord. Sazias (50PLUS) wil dat "verstokte rokers in de verslavingsfuik van de tabaksindustrie" niet in de steek worden gelaten en bepleit een heffing voor de fabrikanten. Ook Van Gerven (SP) is voor zo'n tabakverslavingsfonds. Het idee van een tabakverslavingsfonds heeft geen meerderheid gekregen in het overleg met de verschillende maatschappelijke organisaties, reageert Blokhuis.

Overgewicht

Om het overgewicht terug te dringen bevat het Preventieakkoord te weinig concrete maatregelen, vindt Diertens (D66). Ploumen (PvdA) mist bijvoorbeeld een suikertaks. Zo'n taks vindt Van Gerven (SP) geen goed idee. Hij wil niet de burger, maar de producent aanpakken. In de onderhandelingen was er geen draagvlak voor een suikertaks, zegt Blokhuis.

Drugs

Waar zijn de maatregelen in het Preventieakkoord om drugsgebruik te bestrijden? Ploumen (PvdA) verwoordt een gemis dat door veel andere sprekers wordt gesignaleerd. Het ergert Van der Staaij (SGP) dat drugsgebruik zo normaal lijkt te worden gevonden. Hij wil meer inzet op drugspreventie.

Kuik (CDA) mist maatregelen tegen het toenemend lachgasgebruik. Op het departement van Volksgezondheid wordt nagedacht over beleidsopties om het oneigenlijk gebruik van lachgas tegen te gaan, reageert de staatssecretaris.

De Kamer stemt op 10 september over de moties die tijdens het debat zijn ingediend.