Normal_buik

Uit een nieuw onderzoeksrapport van Zorginstituut Nederland blijkt dat de zorg voor mensen met maagklachten mogelijk zinniger kan. In Nederland kampen veel mensen met maagklachten, ruim 3 miljoen patiënten slikken maagzuurremmers. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

Onnodige inzet van diagnostiek en overbehandeling

Het Zorginstituut onderzocht de afgelopen maanden samen met patiëntenverenigingen, zorgprofessionals en zorgverzekeraars waar de zorg voor mensen met een spijsverteringsziekte mogelijk beter kan. Het onderzoek maakt inzichtelijk dat de zorg voor mensen met maagklachten zinniger kan. Tijdens het screeningsproces zijn verschillende aanwijzingen gevonden voor overdiagnostiek en overbehandeling. 

Patiënten met brandend maagzuur (gastro-oesofageale reflux ziekte) en een verstoorde spijsvertering (functionele dyspepsie) worden vaak doorverwezen voor een maagonderzoek (gastroscopie). De vraag is of dit onderzoek altijd nodig is, omdat bij een deel van de patiënten onnodig belastend onderzoek plaatsvindt. Ook is mogelijk sprake van overbehandeling met maagzuurremmers (PPI’s) voor maagklachten of ter preventie van maagcomplicaties. 

Risico op (ernstige) bijwerkingen

Door overbehandeling met deze PPI’s lopen patiënten het risico op (ernstige) bijwerkingen. Bestaande initiatieven lijken niet voldoende om de zorg te verbeteren, waardoor Zinnige Zorg hier een waardevolle bijdrage kan leveren. Het Zorginstituut gaat dit verder onderzoeken in de verdiepingsfase, om samen met partijen tot verbeterafspraken te komen. De keuze voor het onderwerp maagklachten wordt ondersteund door de partijen in het zorgveld.

Zinnige Zorg in basispakket

Het onderzoek naar de zorg voor mensen met spijsverteringsklachten maakt deel uit van het programma Zinnige Zorg. In dit programma brengt het Zorginstituut samen met patiëntenorganisaties, zorgprofessionals, zorginstellingen en zorgverzekeraars in beeld hoe de zorg die vanuit het basispakket wordt vergoed in de praktijk wordt geleverd. 

Door: Nationale Zorggids