Normal_man__zorgopleiding__verpleging__verpleegkundige__ziekenhuis__hulp__onderzoek

Het ministerie van Volksgezondheid heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd om de planbare urgente zorg voor mensen zonder corona te coördineren. Het gaat bijvoorbeeld om zorg voor mensen met kanker, hartproblemen of neurologische problemen. Dit meldt de NZa.

Bestuursvoorzitter van de NZa, dr. Marian Kaljouw: “Van medewerkers in de zorg vragen we op dit moment heel veel. Ze leveren een enorme inspanning om coronapatiënten de zorg te geven die ze nodig hebben. Daarnaast is het óók nodig de zorg goed toegankelijk te houden voor mensen die niet langer of te lang kunnen wachten op zorg.” 
 

Planbare urgente zorg in gedrang voor coronavirus

Op dit moment is alle zorg die ziekenhuizen kunnen uitstellen afgezegd. Het aantal verwijzingen van huisartsen en andere verwijzers is gedaald met 75 procent. Dat gaat om zo’n 450.000 verwijzingen per maand. Dit betekent dat veel behandelingen later moeten worden ingehaald. De planbare urgente zorg dreigt in de verdringing te komen door de zorg aan coronapatiënten en een tekort aan zorgpersoneel en middelen. En dat terwijl het voor deze groepen mensen van groot belang is dat zij zorg krijgen. Daarom is meer (landelijke) afstemming nodig dan normaal bij dit soort zorg.
 

Coördineren planbare zorg

Het gaat om mensen met heel uiteenlopende gezondheidsproblemen. Daarom is de eerste, noodzakelijke stap het krijgen van overzicht. Het gaat om verschillende (medische) specialismen en daarnaast gaat het om zorg met verschillende gradaties van urgentie. Overzicht is nodig om te kunnen besluiten welke zorg het eerst moet plaatsvinden en op welke plek dat moet gebeuren. 
 
”Dit is geen gemakkelijke opgave, in een tijd waarin de zorg zeer onder druk staat. We kunnen dat niet alleen, sterker nog; we kunnen alle hulp gebruiken die er is. We zien verschillende initiatieven in het land, onder meer door ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra, individuele zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. We zullen ons daarom vol inzetten om deze initiatieven te faciliteren, stimuleren en te verbinden”, aldus Marian Kaljouw.
 
Bent u patiënt? Meld u dan in eerste instantie bij uw eigen behandelaar. In tweede instantie kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. De NZa bemiddelt niet voor individuele patiënten en kan dus ook geen zorg voor u persoonlijk regelen. 
 

Financiële regelingen zorgaanbieders

De NZa heeft de afgelopen weken steeds alle inspanningen gericht op het door laten gaan van de zorg door met alle partijen te werken aan oplossingen. Dat betekent financiële regelingen voor de extra kosten die zorgaanbieders maken door de corona uitbraak, maar wij werken ook aan financiering voor zorgaanbieders die nu geen behandelingen kunnen uitvoeren. Daarnaast versoepelen wij de regelgeving om het zorgaanbieders makkelijker te maken zorg te geven. Zo heeft de NZa de regels voor zorg op afstand tijdelijk verruimd.
 
Door: Nationale Zorggids