Meer meldingen van discriminatie in 2019

Het aantal meldingen van discriminatie is vorig jaar toegenomen. Dat blijkt uit het rapport Discriminatiecijfers 2019. Bij de politie en het meldpunt voor internetdiscriminatie MiND is sprake van de sterkste stijging. De politie registreerde 5487 incidenten, 17 procent meer dan het jaar ervoor. Dat is inclusief incidenten tegen werknemers met een publieke taak.

Bij het meldpunt voor internetdiscriminatie MiND steeg het aantal meldingen met 19 procent naar 692. De antidiscriminatiebureaus ontvingen 4382 meldingen, iets meer (plus 1,4 procent) dan in 2018. Het College voor de Rechten van de Mens ontving 3529 vragen en meldingen (plus 11 procent) en 541 verzoeken om een oordeel (plus 6 procent).

Antidiscriminatie-instanties kregen vooral meer meldingen door de Nashville-verklaring tegen homoseksualiteit, het voorkeursbeleid van de TU Eindhoven om wetenschappelijke functies alleen open te stellen voor vrouwen en het kabinetsplan om kunstmatige inseminatie voor lesbische en alleenstaande vrouwen niet meer te vergoeden.

Herkomst

De meeste registraties bij antidiscriminatiebureaus, politie en MiND betroffen discriminatie op grond van herkomst. Daarnaast klopten veel mensen bij de bureaus aan met meldingen van discriminatie op basis van een handicap en geslacht. De politie verwerkte verhoudingsgewijs veel discriminatiezaken op grond van seksuele gerichtheid en antisemitisme. Bij het College voor de Rechten van de Mens werd het meeste geklaagd over discriminatie op basis van een handicap of chronische ziekte.

Discriminatie komt vaak voor op de arbeidsmarkt, zowel bij sollicitaties als op de werkvloer. Bij ruim een derde van de 1140 meldingen was sprake van discriminatie op grond van herkomst. Ook discriminatie op grond van geslacht (22 procent) en leeftijd (17 procent) kwamen relatief vaak voor in de meldingen over de arbeidsmarkt. Bij het College voor de Rechten van de Mens ging bijna de helft van de verzoeken om een oordeel over werksituaties.

Randstad

De politie registreerde de meeste incidenten in de Randstad. Vooral de korpsen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag registreerden meer incidenten dan gemiddeld.

Het rapport Discriminatiecijfers in 2019 is samengesteld door kenniscentrum Art. 1 in opdracht van de politie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken in samenwerking met de landelijke vereniging Discriminatie.nl.

Door: ANP