Kong Willem Alexander brengt bezoek aan TOC in Amersfoort dat hulp biedt tijdens coronacrisis

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft gisteren op de Bernhardkazerne in Amersfoort een werkbezoek gebracht aan het Territoriaal Operatiecentrum (TOC) van de Koninklijke Landmacht. Het TOC coördineert nationale militaire (crisis)operaties op Nederlands grondgebied en civiel-militaire samenwerking. Vanwege het coronavirus Covid-19 verleent het TOC momenteel militaire bijstand en steunverlening aan diverse civiele projecten. Dit meldt Koninklijk Huis.

Aan het begin van het werkbezoek kreeg de Koning een ‘Commanders Update Brief’ (CUB) van kolonel Piet Hagenaars, commandant van het TOC, in aanwezigheid van de commandant landstrijdkrachten, luitenant-generaal Martin Wijnen. Hierin werd een overzicht gegeven van de activiteiten van de afgelopen 24 uur en een vooruitblik geschetst. Aansluitend nam de Koning deel aan drie gesprekken. Het eerste gesprek met medewerkers van het TOC ging over de manier waarop het Territoriaal Operatiecentrum ondersteuning biedt aan diverse operaties.

Opzetten van zorghotel en medische inzet

Het tweede gesprek ging over de ondersteuning bij diverse planningsprocessen en het opbouwen van een zorghotel. In het derde gesprek spraken zorgverleners en medische planners van defensie over hun ervaringen vanwege hun inzet bij verschillende medische- en zorginstellingen. Wanneer de situatie het weer toelaat en de medische inzet afgebouwd wordt, gaat het TOC zich weer richten op zijn kerntaken. Indien de situatie wijzigt, kan het TOC weer worden opgeschaald. 

Opgericht na wereldwijde dreigingen

Het TOC is sinds begin dit jaar operationeel en mede opgericht vanwege wereldwijde dreigingen die steeds vaker complex, divers en onvoorspelbaar zijn. Nederland heeft een strategische functie als doorvoerland waar NAVO-bondgenoten in toenemende mate een beroep op doen. Het TOC heeft als kerntaken het ondersteunen van NAVO-bondgenoten bij grootschalige doorvoeroperaties in Nederland, het bewaken en beveiligen van Nederlands grondgebied en het intensiveren van de civiel-militaire samenwerking.

De ondersteuning die het ministerie van Defensie al jarenlang biedt aan civiele projecten als het bewaken van objecten of het blussen van grote branden wordt nu vanuit het TOC gecoördineerd. Vanwege de coronacrisis verleent het TOC momenteel primair ondersteuning aan verschillende civiele organisaties op diverse terreinen.

Door: Nationale Zorggids