Normal_327-postnl-medical-drone-02-k

Tussen locaties Isala ziekenhuis Meppel en Zwolle starten de komende maanden testvluchten voor medisch spoedtransport per drone. Dronetransport kan sneller, veiliger en schoner dan via de weg en moet bijdragen aan het ondersteunen van de juiste zorg op de juiste plek. Het is voor het eerst in Nederland dat een medische drone over een lange afstand vliegt boven dunbevolkt gebied. Dit meldt het Isala Ziekenhuis. 

De ontwikkeling rondom de inzet van drones voor medisch transport is in volle gang. Met het initiatief Medical Drone Service onderzoeken ANWB, PostNL samen met medische partners Erasmus MC, Isala, Sanquin, Certe en technologiepartners Avy en KPN de inzet van drones bij het vervoer van medische spoedzendingen, zoals bloed, medicijnen en diagnostische monsters, naar patiënten en zorglocaties. De snelheid van dronetransport moet de zorg en service naar de patiënt verbeteren. De komende drie jaar wordt onderzocht hoe er veilig en betrouwbaar gevlogen kan worden.

Snelle en efficiënte diagnostiek

De inzet van medische drones sluit aan bij de ambitie van Isala om de zorg continu te verbeteren. Bij een bloedafname in Meppel kan een lijndienst per drone het bloed snel naar het lab in Zwolle vervoeren om te onderzoeken. Meer complexere of minder voorkomende bloedonderzoeken concentreren op één locatie kan ook efficiënter zijn.

Testvluchten

Tot medio 2021 worden er delen van het beoogde traject Meppel-Zwolle getest. Voor deze testvluchten zijn ontheffingen verleend door de Inspectie Leefomgeving en Transport. Tijdens deze vluchten worden er nog geen medische goederen vervoerd. Deze vluchten dienen vooral om belangrijke informatie te verzamelen voor de doorontwikkeling van deze dienstverlening voor de medische sector. Dit maakt in de toekomst de realisatie van een veilig netwerk van drones mogelijk. Veiligheid staat voorop bij de vluchten en de vlucht wordt gemonitord.

Toekomst

Onderzocht wordt hoe drones kunnen worden ingezet voor medisch transport op grote schaal. Na deze testvluchten volgt een evaluatie en wordt verder bekeken hoe de ziekenhuizen en andere zorginstellingen hier op kunnen aansluiten. In een eerder stadium is het vliegen met de drone boven onbewoond gebied uitvoerig getest.

Door: Nationale Zorggids 
Beeld: Isala Ziekenhuis