Normal_ziekenhuis_infuus

Als iemand onafgebroken tien jaar vrij is van kanker mogen verzekeraars bij het afsluiten van overlijdensrisico- en uitvaartverzekeringen de ziekte niet meer meewegen bij de vaststelling van premies. Bij jongeren tot 21 jaar gaat een termijn gelden van vijf jaar. Als een jongere herstel van kanker is de kans groter dat de ziekte niet terugkeert. Dit meldt Rijksoverheid. 

Dit besluit is vandaag op voorstel van minister Hoekstra van Financiën, mede namens minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het Staatsblad gepubliceerd en treedt per 1 januari 2021 in werking. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten¬organisaties (NFK) en het Verbond van Verzekeraars hebben een gezamenlijke lijst opgesteld met specifieke kankersoorten waar kortere termijnen gehanteerd kunnen worden.

Termijn van vijf jaar

De algemene termijn van 10 jaar sluit aan bij gelijksoortige regelingen in Frankrijk en België. Voor ex-kankerpatiënten waarbij kanker werd gediagnosticeerd toen zij jonger dan 21 waren, geldt een kortere termijn van 5 jaar. Het is juist voor deze groep van belang om een overlijdensrisicoverzekering te kunnen afsluiten, omdat zij in een levensfase zitten waarin zij een overlijdensrisicoverzekering nodig kunnen hebben om bijvoorbeeld voor het eerst een huis te kopen.

Verregaande gevolgen

Bij het aangaan van een overlijdensrisicoverzekering of een uitvaartverzekering wordt nu nog gevraagd of iemand in het verleden kanker heeft gehad, ook als iemand langere tijd kankervrij is. Gevolg is dat ex-kankerpatiënten bij het afsluiten van overlijdensrisicoverzekeringen of uitvaartverzekeringen vaak nog jarenlang aan verzekeraars moeten blijven melden dat zij ooit kanker hebben gehad. Dit kan ertoe leiden dat zij niet als verzekerde worden geaccepteerd of alleen tegen een (aanzienlijk) hogere premie. Voor ex-kankerpatiënten kan dit vergaande consequenties hebben, omdat het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering vaak een voorwaarde is om een hypotheek of een bedrijfskrediet te kunnen krijgen.

Levensstijl

Verzekeraars behouden wel het recht om bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering of uitvaartverzekering andere aandoeningen of relevante aspecten, bijvoorbeeld levensstijl, mee te wegen en daarnaar ook te vragen. Ook naar bestaande klachten die bijvoorbeeld het gevolg kunnen zijn van de kanker of de behandeling ertegen.

Door: Nationale Zorggids