Normal_operatie_operatiekamer

Het coronavirus heeft tijdens de eerste golf een grote impact gehad op de zorg in Nederland. Veel patiënten kregen met uitstel van afspraken en behandelingen te maken. Ook werd een deel van de afspraken afgezegd door patiënten zelf, uit angst om besmet te worden of om de zorg niet te willen belasten. Voor het eerst zijn de effecten van de minder geleverde zorg op de gezondheid ingeschat. Door het uitstellen van delen van de ziekenhuiszorg in de eerste coronagolf, zullen minimaal 50.000 gezonde levensjaren verloren gaan. Dit meldt het RIVM dat hiernaar onderzoek deed. 

In ziekenhuizen, bij huisartsen en andere zorginstellingen werden tussen maart en augustus veel afspraken en behandelingen afgezegd of uitgesteld. De gezondheidswinst die deze behandelingen normaal gesproken opleveren, is daardoor niet bereikt. Alleen binnen de medisch-specialistische zorg kosten de uitgestelde behandelingen al 50.000 gezonde levensjaren. Een gezond levensjaar kan zowel door vroegtijdige sterfte als door verminderde kwaliteit van leven verloren gaan.

Verminderde kwaliteit van leven

In de schatting van minimaal 50.000 verloren gezonde levensjaren is het aantal van verminderde kwaliteit van leven relatief groot en het aandeel van vroegtijdig overlijden kleiner. Een deel van het gezondheidsverlies hoeft niet permanent verloren te gaan als de komende jaren extra behandelingen kunnen worden uitgevoerd. Daarvoor zal wel een grote inspanning van zorgmedewerkers nodig zijn.

Oogheelkunde en orthopedie

De meeste verloren gezonde levensjaren zijn het gevolg van weggevallen behandelingen binnen de specialismen oogheelkunde en orthopedie, zoals staar-, knie- en heupoperaties. Deze behandelingen worden vaak uitgevoerd en leveren in verhouding veel gezondheidswinst op, en dus ook veel verlies als de zorg niet doorgaat.

Door: Nationale Zorggids