Normal_rss_entry-266767

Hoewel het aantal coronagevallen in Nederland de laatste weken is afgenomen, ziet Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) "een donkere wolk" opdoemen. "Daar willen we ons op voorbereiden", zei de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding tegen Tweede Kamerleden.

"Met de huidige maatregelen zijn we onvoldoende in staat de uitbraak het hoofd te bieden", legde Van Dissel uit. "Dat is een somber beeld, maar ik kan het niet anders uitleggen." Dat de maatregelen die al van kracht zijn tekortschieten, komt door de opmars van de Britse variant van het virus. Het RIVM schat dat inmiddels 10 procent van de mensen die in Nederland besmet raken de gemuteerde versie heeft, die voor het eerst werd ontdekt in het Verenigd Koninkrijk. De verwachting is dat deze variant ook hier dominant zal worden, net als in Engeland.

Reproductiegetal 1,3

Het RIVM schat het zogeheten reproductiegetal van de Britse variant op ongeveer 1,3. Dat wil zeggen dat iedere 10 besmette personen 13 anderen besmetten. Het reproductiegetal van de eerdere versie van het virus is net onder de 1. De verspreiding van de Britse variant neemt dus toe. Als dat zo doorgaat, zal het aantal Covid-patiënten in de ziekenhuizen op termijn enorm toenemen. Daarom zijn de extra maatregelen die het kabinet wil nemen volgens Van Dissel nodig. "In feite lopen twee uitbraken door elkaar", duidde Van Dissel.

Het RIVM en het Outbreak Management Team (OMT) voorzien inmiddels een derde golf van besmettingen. Die golf kan als het tegenzit nog hoger worden dan de eerste twee, schetste Van Dissel. Over de precieze cijfers bestaat wel nog grote onzekerheid, benadrukte Van Dissel.

Door: ANP