Normal_vitamines

Sinds de pakketwijziging per 1 januari 2019, waarin de overheid bepaalde vitamines en mineralen uit het basispakket haalde, neemt het aantal gebruikers van receptplichtige vitamine D gestaag af. Ten opzichte van 2019 is het aantal gebruikers in 2020 gedaald met bijna 3 procent tot 880.000. Dalende gebruikersaantallen zorgen evenwel niet voor een afname van de uitgaven. Dit meldt Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK).

De overheid liet per 1 januari 2019 een aantal receptplichtige geneesmiddelen die uitsluitend vitaminen of mineralen bevatten, uitstromen uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dat ging om geneesmiddelen waarvan gelijkwaardige varianten zonder recept verkrijgbaar zijn. Vanwege de lage kosten kan de patiënt die varianten volgens de overheid zelf betalen. Ook een aantal varianten van vitamine D stroomde uit, deze hebben een plaats in de preventie van bobreuken; na dieetmaatregelen, maar voorafgaand aan specifiekere medicatie.

Daling van 3 procent

In de eerste elf maanden van 2020 gebruikten 880.000 mensen een vergoedbare variant van colecalciferol. Dat is een daling van bijna 3 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019, toen 900.000 mensen colecalciferol vergoed kregen. In de eerste elf maanden van 2018 – voordat de maatregel inging – lag het aantal gebruikers van vergoedbare vitamine D3 op ruim een miljoen. Het totale aantal gebruikte standaarddagdoseringen (DDD) blijft naar verwachting in heel 2020 nagenoeg gelijk aan het gebruik in 2019. Gemiddeld hogere doseringen of langer gebruik zijn daarvan mogelijke oorzaken.

Door: Nationale Zorggids 
Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen