Normal_normal_ok_operatiekamer_chirurgie_arts_assistent

Ziekenhuizen schalen deze week de zorg opnieuw verder op. Dat blijkt uit gegevens die de ziekenhuizen bijhouden in het Zorgbeeldportaal van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het aantal beschikbare operatiekamers ligt nu op 68 procent van wat normaal in gebruik is. Vorige week was dat nog 65 procent. Ook geeft 77 procent van de ziekenhuizen aan weer deels of volledig reguliere planbare zorg te leveren. Vorige week was dat nog 61 procent. Dit meldt NZa. 

Het aantal ziekenhuizen dat kritisch planbare zorg volledig kan leveren – de zorg die binnen 6 weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen - stijgt licht, van 70 naar 71 procent. In de afgelopen week lag het aantal verwijzingen dat huisartsen voor hun patiënten konden uitschrijven naar ziekenhuizen en zelfstandige klinieken op 85 procent van wat de NZa zou verwachten zonder corona-uitbraak. In de week daarvoor was dat 86 procent.

Verwijzingen ggz

Het aantal verwijzingen dat huisartsen hebben kunnen uitschrijven naar de geestelijke gezondheidszorg ligt iets boven de aantallen die de NZa verwacht zonder corona. Wel zijn er verschillen tussen diagnoses en tussen leeftijden. Zo ligt het aantal verwijzingen voor ouderen iets lager dan verwacht.

Alle scenario’s

Omdat de NZa niet weet hoe de coronapandemie zich in Nederland ontwikkelt, bereidt het zich samen met onder meer het ministerie van Volksgezondheid, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), LNAZ en LCPS voor op alle scenario’s. Aan de ene kant is dat een scenario met grote aantallen nieuwe coronapatiënten met grote gevolgen voor de gehele breedte van de Nederlandse zorg. Daarvoor brengt de Zorgautoriteit samen met het LNAZ, het LCPS en de GGD GHOR in kaart welke data nodig zijn om bij zeer grote Covid-druk de goede keuzes te kunnen maken over de inzet van zorgcapaciteit en vervolgens te zorgen dat deze dataverzameling plaatsvindt.

Zorgbemiddeling

Maar ook wordt rekening gehouden met een scenario dat er juist weer meer ruimte komt voor de reguliere zorg. De NZa kijkt voortdurend met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het Landelijk Netwerk Acute Zorg hoe de data in Zorgbeeld uitgebreid kan worden op basis van de noodzaak en de behoefte daartoe.

Door: Nationale Zorggids