Normal_normal_thuiswerken

Als gevolg van het coronavirus is thuiswerken onderdeel van het ‘nieuwe normaal’ geworden, voor wie dat mogelijk is. Door de maatregelen werkte eind 2020 bijna de helft van alle werknemers thuis. Ondanks het feit dat veel mensen thuis geen goede werkplek hebben, leidt dat niet tot een toename van fysieke en mentale klachten. Dit blijkt uit een onderzoek van de organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), zo meldt de Volkskrant.

TNO deed onderzoek onder 10.000 werknemers. Voorafgaand aan de maatregel om zoveel mogelijk thuis te werken, werkten de meeste mensen hooguit enkele uren per week thuis. Nu geeft een kwart van de werknemers aan ook na de pandemie grotendeels thuis te willen blijven werken. Ze willen daarnaast ook graag naar kantoor. Slechts enkelen willen volledig terug naar kantoor.

Behoefte aan extra middelen voor betere werkplek

Toch hebben veel mensen thuis geen ideale werkplek. Van de thuiswerkers wil 45 procent extra middelen voor een comfortabelere werkplek. Ook is het thuiswerken niet altijd even gezond: mensen bewegen minder, bijna 90 procent van de thuiswerkers zit minstens zes uur per dag achter zijn laptop. Het kabinet maakt zich daarnaast ook zorgen over de psychische problemen die het thuiswerken kan veroorzaken, bijvoorbeeld voor ouders die hun werk moeten combineren met thuisonderwijs.

Geen toename fysieke of mentale klachten

Hoewel er veel zorgen zijn, blijkt uit het onderzoek dat het thuiswerken niet leidt tot meer fysieke en mentale klachten. 75 procent van de thuiswerkers geeft aan tevreden te zijn met hun leven. Een aanzienlijk deel heeft fysieke klachten of loopt tegen een burn-out aan, maar dat deel is niet groter dan in 2019.

Volgens onderzoeker Karen Oude Hengel moet hierbij wel worden vermeld dat niet elke risicogroep is onderzocht, zoals jonge vrijgezellen. Er is gekeken naar gemiddelden. Zo is eenzaamheid maar een keer gemeten en daarom verdienen subgroepen ook meer onderzoek naar de gevolgen van thuiswerken. Toch lijkt het over het algemeen goed te gaan met de thuiswerkers.

Door: Nationale Zorggids