Normal_geld

Ziekenhuizen en andere (jeugd)zorginstellingen mogen hun jaarverslag over 2020 op een later tijdstip indienen. Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft besloten de datum waarvoor zorginstellingen hun jaarverantwoording over verslagjaar 2020 aan het ministerie moeten aanleveren, te verschuiven van 1 juni 2021 naar 1 oktober 2021. Het eventueel aanvragen van uitstel bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wordt ook verlengd. Tot 15 juli 2021 (in plaats van 1 april) is uitstel aan te vragen voor de stukken over het verslagjaar 2020. Dit meldt IGJ.

 

Dit besluit geldt voor zorginstellingen (waaronder ook regionale ambulancevoorzieningen), jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties. Het gaat daarbij specifiek om de instellingen die daartoe op grond van de Wet toelating zorginstellingen, de Jeugdwet, de Tijdelijke wet ambulancezorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 verplicht zijn. Dit laatste geldt alleen voor zorginstellingen die zich op grond van de Wmo aan de minister van Volksgezondheid moeten verantwoorden.

Met dit uitstel komt de minister tegemoet aan de diverse zorginstellingen die zwaar belast worden door de coronapandemie.

Door: ANP