Normal_spuit_medicijnen

Er dreigt een tekort aan het geneesmiddel Ancotil (flycytosine). Door het failliet gaan van de fabrikan Legacy Pharmaceuticals Switzerland GmbH wordt Ancotil niet meer gemaakt. Naar verwachting is het geneesmiddel in de loop van 2021 wereldwijd niet meer leverbaar. Dit heeft de registratiehouder gemeld aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), aldus het college en de inspectie. 

Ancotil (voor infusie 10 mg/ml, RVG 08533) wordt gebruikt bij de bestrijding van ernstige schimmelinfecties. Het is een kritisch geneesmiddel voor de zeer zeldzame aandoening cryptococcenmeningitis (hersenvliesontsteking), die zonder behandeling levensbedreigend is.

Oplossingen

Het CBG en de IGJ zoeken samen met het veld naar oplossingen voor dit dreigende tekort. De koepel van ziekenhuisapothekers (NVZA) onderzoekt of flucytosine i.v. bereid kan worden door een van de Nederlandse bereidingsapotheken.

Artsen kunnen overwegen om de orale vorm ervan in te zetten (Ancobon, capsules). Ancobon kan uitsluitend via levering op artsenverklaring uit de Verenigde Staten of Canada geïmporteerd worden. Een aanvragen voor levering op artsenverklaring kan worden gedaan via de website van IGJ. Flycytosine in orale vorm is niet voor alle patiënten geschikt vanwege de bijwerkingen en de toedieningsvorm.

Voor een advies over de behandeling van invasieve schimmelinfecties kunnen artsen en apothekers de richtlijn van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) raadplegen of contact opnemen met de SWAB.

Door: Nationale Zorggids