Normal_ziekenhuisbed

De druk op de ziekenhuiszorg als gevolg van corona blijft hoog, maar lijkt iets af te nemen. Zo zijn er meer operatiekamers in gebruik dan vorige week; landelijk gemiddeld 36 procent minder dan gebruikelijk. Vorige week was dit 41 procent. 26 ziekenhuizen geven aan de kritiek planbare zorg (zoals kankerbehandelingen) niet meer volledig volgens planning te kunnen leveren. Vorige week waren dit er 28. Negen van deze ziekenhuizen (evenveel als vorige week) kunnen bepaalde vormen van deze zorg niet meer binnen de vereiste zes weken verlenen. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

 

Dit wil niet zeggen dat patiënten ook daadwerkelijk gezondheidsschade oplopen. Het kan zijn dat andere zorginstellingen de zorg overnemen. Planbare zorg (zoals een knie- heup- of staaroperatie) wordt in 34 procent van de ziekenhuizen niet geleverd. Dit was vorige week nog 38 procent. Andere ziekenhuizen leveren deze zorg deels en 2 procent van de ziekenhuizen kan de planbare zorg weer volledig leveren. Planbare zorg wordt ook door zelfstandige klinieken geleverd. Patiënten die sneller geholpen willen worden, kunnen zich richten tot hun zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling. De acute en semi-acute zorg wordt altijd overal verleend. 

Verwijzingen

In week 19 waren er 99.000 verwijzingen naar de medisch-specialistische zorg. Dit aantal is 6 procent lager dan verwacht (zonder corona); een week eerder was dit 11 procent. Ook hier is dus sprake van een positieve ontwikkeling. Sinds maart 2020 zijn er in totaal bijna 1,45 miljoen minder verwijzingen dan verwacht. In week 19 waren er ongeveer 6.700 verwijzingen naar de ggz. Dit aantal is vanwege Hemelvaart lager dan de week daarvoor en vergelijkbaar met de verwachting zonder corona. De NZa schat het aantal gemiste verwijzingen naar de ggz door corona op ongeveer 69.000.

Door: Nationale Zorggids