Normal_pc_computer_toetsenbord_digitaal

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat een leidraad schrijven die de concurrentieregels voor ict-leveranciers in de zorg verduidelijkt. De ACM constateert dat ziekenhuizen in veel gevallen ‘klemvast’ zitten aan hun leverancier van zorginformatiesystemen. Dat kan onder meer komen door het gedrag van de leverancier of door de afspraken die de leverancier maakt met zorginstellingen of met andere leveranciers. Dit meldt ACM

Een te grote afhankelijkheid van een leverancier is een risico voor een goedwerkende markt. Het kan leiden tot hogere prijzen en een rem op veilige en betrouwbare digitale uitwisseling van gegevens en innovaties in de zorg. ict-leveranciers moeten er voor zorgen dat hun gedrag en de afspraken met andere leveranciers niet in strijd zijn met de concurrentieregels.

Gevolgen leveranciersklem  

Een zorginstelling kan zo afhankelijk zijn van een ict-leverancier dat overstappen niet of alleen met veel moeite of tegen hoge kosten mogelijk is. Er is dan sprake van een leveranciersklem. Bijvoorbeeld omdat het overzetten van gegevens moeilijk is of niet kan. Het kan ook moeilijk zijn om systemen of applicaties van andere ict-bedrijven aan die zorginformatiesystemen te koppelen. Als een zorginstelling zo vast zit aan een ict-systeem, brengt dat risico’s met zich mee voor de concurrentie, met negatieve gevolgen voor de prijs, kwaliteit en innovatie van ICT-systemen en applicaties in de zorg, en uiteindelijk ook de kwaliteit van zorg.

Leidraad om leveranciersklem te beperken

De negatieve gevolgen van leveranciersklem kunnen worden beperkt door het overzetten van gegevens makkelijker te maken en communicatie en samenwerking tussen verschillende systemen en applicaties te verbeteren. Alle partijen kunnen bijdragen aan een open, duurzaam informatiestelsel in de zorg. De ACM gaat een leidraad opstellen om kaders en verplichtingen die voortkomen uit de concurrentieregels voor ict-leveranciers te verduidelijken en daar ook voorbeelden bij te geven. De ACM zal na overleg met andere toezichthouders, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens en de Nederlandse Zorgautoriteit, in het najaar een concept van de leidraad publiceren en daarna consulteren. Daarnaast kan de ACM optreden tegen partijen die de concurrentieregels overtreden. De ACM benadrukt dat er altijd ruimte is voor samenwerking tussen verschillende partijen om voor de zorg essentiële functies en infrastructuur tot stand te brengen.

Door: Nationale Zorggids