Normal_ziekenhuisbed

De druk op ziekenhuizen is vorige week verder afgenomen. Wel zijn er nog steeds enkele ziekenhuizen die aangeven de kritiek planbare zorgt, zorg die binnen zes weken moet worden geleverd om gezondheidsschade te voorkomen, niet volledig volgens planning te kunnen leveren. De gevolgen van het toenemend aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in Nederland zijn nog niet terug te zien in een stijgende druk op de ziekenhuizen. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

92 procent van de ziekenhuizen geeft aan de kritieke planbare zorg volgens planning te kunnen leveren. Dat is een licht verbetering ten opzichte van vorige week. Vier ziekenhuizen geven aan dat zij deze zorg slechts deels of helemaal niet kunnen leveren. Twee van deze ziekenhuizen melden dit ook niet binnen de norm van zes weken te kunnen leveren.

Het aantal verwijzingen dat huisartsen voor patiënten uitschrijven naar de ziekenhuizen en zelfstandige klinieken ligt op een vrijwel normaal niveau: 98 procent van wat de NZa zonder corona zou verwachten. Het aantal verwijzingen naar de kindergeneeskunde is aanzienlijk toegenomen. Mogelijk is dit gerelateerd aan de toename van infectieziektes en het RS-virusepidemie in deze periode. Ook is er een piek in het aantal verwijzingen naar dermatologie.

Passende inhaalzorg

Het afgelopen jaar is veel (niet urgente) zorg uitgesteld. Nu de druk in de ziekenhuizen afneemt, komt er naar verwachting straks weer ruimte om uitgestelde zorg te leveren. Ziekenhuizen maken op dit moment in overleg met zorgverzekeraars plannen om na de zomervakantie te starten met het verlenen van inhaalzorg. Deze plannen geven onder meer inzicht in welke inhaalzorg ziekenhuizen denken te moeten leveren, en hoe ze aan deze zorgvraag kunnen voldoen. Hierbij wordt rekening gehouden met onzekere factoren als de ontwikkeling rondom het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames, en het nog onbekend aantal patiënten dat zich de komende tijd extra kan gaan melden.

Door: Nationale Zorggids