In 2020 minder bezoeken aan de huisarts

In 2020 gingen minder mensen naar de huisarts. Het aantal contacten met de huisartsenpraktijk is met 2,7 procent afgenomen ten opzichte van 2019. Vooral mensen onder de 18 jaar kwamen minder vaak bij de huisarts. Dit blijkt uit gegevens van huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Het is aannemelijk dat deze afname mede het gevolg is van de landelijke coronamaatregelen, die vanaf maart 2020 ingevoerd werden. Dit meldt Nivel.

Er is een afname van 3,6 procent in het aantal ziekten en klachten dat een huisarts vastlegt in het patiëntendossier. Dit lijkt een logisch gevolg van minder huisartsbezoeken. Het betekent echter niet dat er ook daadwerkelijk minder gezondheidsproblemen zijn. Ook hier is de afname het grootst bij patiënten onder de 18 jaar. Hart- en vaatziekten en ziekten van het bewegingsapparaat zijn het meeste afgenomen in 2020. Een urineweginfectie was de meest voorkomende reden om contact op te nemen met de huisartsenpraktijk, gevolgd door een hoge bloeddruk en diabetes mellitus.

Minder verwijzingen naar de medisch specialist

Het aantal verwijzingen naar een medisch specialist daalde sterk, van 306 naar 248 verwijzingen per 1000 ingeschreven patiënten. Dit is een daling van 19 procent ten opzichte van 2019. In 2020 was er voor alle specialismen een afname in het aantal verwijzingen, behalve voor verwijzingen naar psychiatrie. Het aantal verwijzingen naar psychiatrie steeg met 4,6 procent van 19,7 naar 20,6 verwijzingen per 1000 ingeschreven patiënten.

Gevolgen van de coronapandemie

De daling van het zorggebruik bij de huisarts lijkt samen te hangen met de coronamaatregelen, blijkt uit eerder onderzoek van het Nivel. Vanaf half maart 2020 zijn de landelijke coronamaatregelen ingegaan, waarbij werd opgeroepen om de zorg te ontzien. Vanaf die tijd was er ook een dip in het zorggebruik. Dit steeg weer na een oproep van huisartsen om toch te komen als je klachten hebt.

Door: Nationale Zorggids
Bron:Nivel
https://www.nivel.nl/nl/nieuws/zorggebruik-huisartsenpraktijk-neemt-af-2020, geraadpleegd op 19-11-2021