Steeds minder ziekenhuizen kunnen kritieke planbare zorg leveren

Ziekenhuizen melden maandag een verdere afschaling van de ziekenhuiszorg. Op dit moment zijn 29 procent minder operatiekamers in gebruik dan normaal. Donderdag was er nog sprake van 24 procent minder. Daarnaast geven veertien ziekenhuizen aan de kritieke planbare zorg niet, of niet altijd, binnen zes weken te kunnen leveren. Dat is zorg die wel binnen zes weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen. Afgelopen donderdag waren dit er nog twaalf. Binnen de regio wordt bekeken waar mensen binnen zes weken behandeld kunnen worden. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit.

De landelijke druk op ic’s en klinieken blijft stijgen. Bijzondere maatregelen en accentverlegging zijn nodig om de kwaliteit te behouden. Van de 73 ziekenhuizen geven 49 aan niet alle planbare zorg meer te leveren.

Coronadruk

De afschaling van reguliere ziekenhuiszorg is een logisch gevolg van de oplopende coronadruk in de ziekenhuizen. Ziekenhuizen moeten afschalen om de acute zorg, voor zowel coronapatiënten als reguliere patiënten, toegankelijk te houden.

Medisch specialisten beoordelen of het verantwoord is, en blijft, om behandelingen uit te stellen. Daarnaast blijft het ook in deze fase heel belangrijk dat mensen met gezondheidsklachten contact opnemen met de huisarts. Die kan beoordelen of het verantwoord is om te wachten, zelf behandelen of doorverwijzen naar het ziekenhuis.

Door: Nationale Zorggids