Normal_medicijnen_geneesmiddelen_pillen_pijnstiller

De nieuwe regelgeving voor de farmaceutische zorg voor 2023 is gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Apothekers en zorgverzekeraars hebben hierdoor voldoende tijd om zich hierop voor te bereiden. De belangrijkste wijziging is een aanpassing in de bekostiging van de terhandstelling van geneesmiddelen door middel van de zogenoemde geïndividualiseerde distributievorm (GDV).  Dit meldt de NZa. 

Een GDV is een specifieke verpakkingsvorm van medicijnen, waarvan de medicijnrol het bekendste voorbeeld is. Patiënten die doorgaans meerdere geneesmiddelen gebruiken, hebben soms moeite met het ordenen van hun medicijnen. Een medicijnrol kan hen daarbij helpen, omdat de medicijnen hierin per innamemoment verpakt worden. Dit ondersteunt patiënten in het goed en veilig gebruiken van medicijnen.

Wijziging bekostiging

Op dit moment brengen farmaceutische zorgaanbieders per geneesmiddel in de GDV een terhandstelling in rekening. Dit betekent dat hoe meer geneesmiddelen de patiënt door middel van een GDV verstrekt krijgt, hoe hoger de totale terhandstellingskosten van de GDV zijn. Met ingang van 2023 mag een zorgaanbieder niet langer een terhandstelling per geneesmiddel in de GDV in rekening brengen. In plaats daarvan mag deze één tarief in rekening brengen voor de terhandstelling van alle geneesmiddelen die onderdeel zijn van de GDV.

In de apotheekzorg is er sprake van vrije tarieven. De NZa heeft dus geen rol in de totstandkoming van de tarieven. Het is de verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars én zorgaanbieders om een tarief overeen te komen dat gemiddeld voldoende kostendekkend is om kwalitatief goede farmaceutische zorg te kunnen leveren.

Passende zorg

In haar advies passende zorg benadrukt de NZa de noodzaak om productieprikkels uit de bekostiging weg te nemen om passende zorg te stimuleren. Met de wijziging van de GDV-bekostiging vermindert het de productieprikkel en wordt doelmatig geneesmiddelengebruik gestimuleerd.

Door: Nationale Zorggids