Normal_geld__pennen__contract__afspraak

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vraagt zorgaanbieders die patiënten ongerust maken over hun zorgverzekering daarmee te stoppen. Sommige ziekenhuizen proberen patiënten te bewegen om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar, als gevolg van uitblijvende afspraken met zorgverzekeraars. De NZa wijst de verzekeraars erop dat zij mensen goed moeten informeren over de kenmerken van hun zorgverzekering en de aanbieders waarmee zij wel of nog geen contract hebben afgesloten. Dit meldt NZa. 

Voor patiënten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars is het een onzekere tijd. De pandemie trekt nog steeds een zware wissel op de toegankelijkheid. Onzekerheid over hoe de pandemie zich ontwikkelt, leidt net als vorig jaar tot lastige vraagstukken in de contractering tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De contractering is iets tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Doel van de contractering is dat verzekerden kunnen rekenen op voldoende gecontracteerd zorgaanbod van goede kwaliteit. Ook nu moeten alle aandacht en inspanningen  erop gericht  zijn om de zorg zo goed mogelijk toegankelijk te houden, zegt de zorgautoriteit.

Belangrijke rol ziekenhuizen en verzekeraars

Als zorgaanbieders patiënten gedurende hun eigen contractonderhandelingen adviseren om over te stappen, kan sprake zijn van misleiding. Voorbeelden van misleiding zijn zorgaanbieders die op hun website subjectieve of eenzijdige informatie geven over een zorgverzekeraar. Hierdoor worden patiënten op het verkeerde been gezet. De NZa roept zorgaanbieders op om hun patiënten niet te betrekken bij discussies over de zorginkoop. Tegelijkertijd wordt van verzekeraars gevraagd dat zij uitstralen dat er voor patiënten geen financiële belemmeringen zijn voor het ontvangen van (semi-)acute zorg. Zij moeten er alles aan doen wat nodig en passend is om tijdig adequate afspraken te maken over het opvangen van financiële consequenties.

Door: Nationale Zorggids