Normal_operatie_operatiekamer

De operatiecapaciteit in Nederlandse ziekenhuizen is opgeschaald ten opzichte van de afgelopen weken. Waar in december en de eerste week van januari nog tussen de 40 en 45 procent minder operatiekamers in gebruik waren dan normaal, is dat afschalingspercentage deze week 35 procent. Ook geven iets meer ziekenhuizen aan weer deels of volledig planbare zorg te leveren. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

Bijna alle ziekenhuizen geven aan planbare zorg zoals knie- of heuoperaties te hebben afgeschaald. Deze week zijn dat er 68 van de 71 ziekenhuizen die deze vraag hebben beantwoord. Vorige week waren dit er 70. Van 68 ziekenhuizen geven er 28 aan helemaal geen planbare zorg meer te leveren. Vorige week waren dat er nog 38.

19 ziekenhuizen geven aan niet alle kritiek planbare zorg binnen 6 weken te kunnen leveren. Vorige week waren dit er 20. Het gaat heir om zorg die wel binnen 6 weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen. De NZa heeft op 24 december bijzondere aandacht gevraagd voor deze zorg en evalueert deze week of er aanvullende actie nodig is om de toegankelijkheid van deze zorg te verbeteren. De landelijk ervaren druk op de intensive cares en in de kliniek is licht gedaald, maar nog steeds ernstig. Het ziekteverzuim op de ic’s is 9,3 procent en op de verpleegafdelingen 8,4 procent. Dat is vergelijkbaar met de afgelopen weken.

Door: Nationale Zorggids