Griepprik beschermt dit jaar minder goed dan gewenst

De griepprik die dit seizoen is verstrekt, beschermt waarschijnlijk niet helemaal tegen de griepvirussen die zich nu (zullen) voordoen. Dat constateert gezondheidsinstituut RIVM. Hoeveel minder de prik beschermt dan gewenst, is nog niet duidelijk.

Er lijkt op dit moment veel minder griep voor te komen dan in de winters zonder corona, maar dat kan veranderen, met name als de samenleving weer op gang komt en zich meer onderlinge contacten voordoen. Dan kan de impact op bijvoorbeeld de zorg toch groot zijn, aldus het RIVM.

Griep kan immers heel lelijk uitpakken. "Het is heel lastig om te zeggen wat er gaat gebeuren", aldus epidemioloog Rianne van Gageldonk- Lafeber, hoofd Respiratoire Infecties van het Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM. "Maar we volgen de ontwikkelingen op de voet."

Verschillende virussen

In heel Europa is weinig griep, alleen in Frankrijk en Zweden komt de ziekte volgens Van Gageldonk al weer wat vaker voor. Rond de jaarwisseling gingen, volgens data van de speciale peilstations, in ons land nog maar zes op de 100.000 mensen met griepachtige klachten naar de huisdokter. RIVM en Erasmus MC onderzoeken griepvirusmonsters van mensen met griepklachten in hun labs. Ze zagen dat de eigenschappen van de virussen verwerkt in de huidige prik "enigszins" afwijken van de virussen die dit seizoen het vaakst de kop opsteken.

Er zijn heel veel verschillende griepvirussen. In februari van elk jaar kijken wetenschappers op welke griepvirussen de komende winter moet worden gerekend. Vier van die virussen worden dan (in onschadelijke stukjes ervan) in de aanstaande griepprik verwerkt zodat een gevaccineerde beter tegen de ziekte gewapend is. Maar in de tijd tot het najaar, waarin 60-plussers en kwetsbaren voor de griepprik worden opgeroepen, kunnen deze virussen zich nog wel verder ontwikkelen. Daardoor kan het vaccin minder effectief worden.

Mismatch

Een zogenoemde 'mismatch" tussen prik en de voorkomende virussen heeft zich vaker voorgedaan. Tijdens de grote griepepidemie van 2017/2018 bleek er een type dominant waarop niet gerekend was. Toen zaten er echter nog maar drie virussen in het vaccin.

De doelmatigheid van de prik hangt ook af van hoeveel virussen rondwaren. Het was al wel bekend dat het voor de winter van 2021/2022 lastig was om een goede voorspelling te maken van de te verwachten virussen. Door de coronamaatregelen die afgelopen twee jaar tot meer hygiëne en minder reizen hebben geleid, kon ook de griep zich moeilijk verspreiden. Daardoor was het ook moeilijker om informatie voor de nieuwe prik te vergaren.

Door: ANP