Normal_normal_stethoscoop

Ziekenhuizen en de overheid hebben de afgelopen jaren steeds meer aandacht voor uitkomsten van zorg die voor patiënten belangrijk zijn. Dat is een goede ontwikkeling, maar er moet ook gekeken worden naar de onnodige kosten die worden gemaakt voor een specifieke behandeling. Het Catharina Ziekenhuis pakt die handschoen nu op en gaat binnen het Topzorg programma van het hart- en vaatcentrum onderzoeken of zij de beste zorg kunnen leveren tegen lagere kosten. Dit meldt het Catharina Ziekenhuis.

“Wanneer we bij gelijkblijvende of betere zorguitkomsten de kosten kunnen verminderen, is dat winst voor zowel het ziekenhuis, de verzekeraar, de maatschappij én de patiënt”, legt Dennis van Veghel, programmamanager Topzorg in het Catharina Ziekenhuis uit, “als we kosten kunnen besparen, komt er ook nog eens meer ruimte voor innovatie en verbetering.”

Slimmer inrichten

In ziekenhuizen wordt nu nog veelal gebudgetteerd per afdeling. Maar patiënten komen voor hun behandelingen vaak op verschillende afdelingen. Van Veghel: “Daardoor blijven belangrijke inzichten verborgen en dus ook zorgkosten. Denk bijvoorbeeld aan het aantal keren dat een patiënt voor of na een behandeling de eerste hulp bezoekt. Andere voorbeelden zijn de hoeveelheid diagnostiek die wordt ingezet, of een behandeling kan worden uitgevoerd in dagbehandeling of dat een opname noodzakelijk is en als dat noodzakelijk is hoe lang de ligduur in het ziekenhuis is.”

Door deze reeds beschikbare data op een nieuwe manier te bestuderen, verwachten onderzoekers binnen het hart- en vaatcentrum nog gerichter verbeteringen door te kunnen voeren waardoor zorgprocessen slimmer kunnen worden ingericht en zowel de kwaliteit van zorg als de efficiëntie verbetert.

Patiëntgericht methode

Binnen het Catharina Ziekenhuis hebben onderzoekers een methode ontwikkeld waarbinnen artsen, financieel deskundigen en patiënten inspraak hebben in de selectie van zogenoemde ‘kostendrijvers’. “Deze methode geeft ons een beeld wat de belangrijkste kostendrijvers zijn, maar ook welke zorgactiviteiten die kosten veroorzaken”, legt Van Veghel uit. ”We verwachten verdere verbeteringen door te kunnen voeren door processen nog slimmer in te richten en technologische innovaties door te voeren, zoals bijvoorbeeld e-health en telemonitoring.”

De methode wordt in eerste instantie geïmplementeerd binnen het Catharina Ziekenhuis. Daarna zal deze verder worden uitgerold binnen het Nederlands Hart Netwerk om ook samen met verwijzers de keten te optimaliseren.

Door: Nationale Zorggids