Weinig gezondheidsklachten door eikenprocessierups in 2020 en 2021

In de zomer van 2020 en 2021 waren er beduidend minder gezondheidsklachten die verband houden met de eikenprocessierups dan in 2019. In 2019 veroorzaakte de rups veel overlast. Met name in gebieden waar veel eikenbomen besmet waren met de eikenprocessierups, kwamen veel mensen bij de huisarts met jeukklachten. De kostenraming die het Nivel maakte voor de piek aan huisartsenbezoeken in 2019 kwam uit op bijna 370 duizend euro. Inclusief de zelfzorgkosten van de drogist is dit bedrag vele malen hoger. Dat meldt Nivel.

De gezondheidsproblemen die de eikenprocessierups veroorzaakt, hebben een flinke maatschappelijke impact. In 2019 kwamen er veel mensen voor bij de huisarts, wat hoge zorgkosten met zich meebracht. We monitorden de negatieve gevolgen van het plaagdier over meerdere jaren en hielden de gezondheidsklachten in de gaten aan hand van gegevens van huisartsen die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Weinig gezondheidsklachten door eikenprocessierups in 2021

In de afgelopen twee jaar was er beduidend minder overlast van de eikenprocessierups. Vergeleken met 2019 bezochten minder mensen de huisarts voor klachten die verband kunnen houden met contact met brandharen van eikenprocessierupsen. Afgelopen jaar kwamen in week 28 de meeste mensen bij de huisarts voor gezondheidsproblemen door de brandharen. Dat is later dan in eerdere jaren, waarschijnlijk vanwege de relatief lage temperaturen in het voorjaar.

Jeukklachten 

In de gebieden waar de plaagdruk van eikenprocessierupsen het grootst was kwamen veel meer mensen bij de huisarts vanwege jeuk dan in gebieden met minder besmette eikenbomen. Dit blijkt uit nadere analyse van de cijfers over 2019. Voor pijn en/of gevoeligheid van de huid zien we geen groot verschil tussen gebieden met een hoge of lage plaagdruk. Dit bevestigt nogmaals dat jeuk één van de voornaamste gezondheidsklachten is door contact met de brandharen.

Huisartsenkosten en zelfzorgkosten 2019

De kosten voor huisartsenzorg (consulten, visites en voorgeschreven middelen) voor klachten gerelateerd aan de eikenprocessierups in 2019 bedroegen naar schatting bijna 370 duizend euro. De kosten voor zelfzorgmiddelen worden geschat op ruim 1,5 miljoen euro. Hierbij is gekeken naar zalven, crèmes en gels die de patiënt zelf heeft gekocht bij de drogist voor huidklachten die veroorzaakt kunnen zijn door de eikenprocessierups (zoals voor jeuk, roodheid en bultjes). Kosten van specialistische zorg, de huisartsenpost en vrij verkrijgbare middelen bij de apotheek zijn niet meegenomen in de kostenraming. De totale maatschappelijke kosten door eikenprocessierupsen zullen veel groter zijn, waaronder ook bijvoorbeeld ziekteverzuim of kosten voor de bestrijding.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/na-grote-overlast-2019-weinig-gezondheidsklachten-door-eikenprocessierups-2020-en-2021, geraadpleegd op 04-03-2022