Alle ziekenhuizen leveren weer planbare zorg, ondanks meer coronabesmettingen

Alle ziekenhuizen leveren weer planbare zorg zoals heup-, knie- en staaroperaties. Hierdoor is het aantal uitgestelde operaties niet verder toegenomen. Dit staat in de maandelijkse Monitor Toegankelijkheid van de Zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Doordat er nog steeds veel besmettingen zijn, blijft het ziekteverzuim en daarmee de druk op de zorg hoog. Niet alleen in de ziekenhuizen maar ook bij de huisartsen en in de wijkverpleging. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

Uit Zorgbeeld blijkt dat inmiddels 87 procent van de ziekenhuizen de kritieke planbare zorg (zoals kankeroperaties) weer binnen de norm van 6 weken kan leveren. Vorige maand was dit nog 76 procent. Waar dat niet lukt kunnen patiënten elders wel binnen de normtijd worden geholpen. Alle ziekenhuizen leveren weer planbare zorg, waarvan 25 procent weer met de volledige capaciteit. Vorige maand was dit nog 10 procent.

Zelfstandige zorgklinieken

Zelfstandige klinieken behandelden in januari ongeveer evenveel mensen als in januari vorig jaar, toen was hun productie 20 procent hoger dan in de jaren daarvoor. In sommige regio’s is inmiddels voorzichtig gestart met het leveren van uitgestelde zorg. Meer samenwerking tussen zorgorganisaties om de capaciteit optimaal te benutten is hierbij cruciaal. Om te voorkomen dat het opschalen of leveren van planbare zorg tot problemen leidt in de vervolgzorg is goede, ketenbrede regionale afstemming belangrijk. De NZa ziet hierbij ook een rol weggelegd voor het ROAZ.

Het aantal bezoeken aan de polikliniek is vergelijkbaar met 2019, deze zorg lijkt dus grotendeels door te gaan. Het aantal operaties is nog steeds lager dan normaal. Met name de IC-afhankelijke reguliere zorg wordt nog uitgesteld.

Ggz

Er is meer vraag naar ggz dan voor de uitbraak van de coronapandemie, met name bij jongeren. De wachttijden zijn stabiel maar nog hoger dan de norm. Door deze lange wachttijden en de stijgende zorgvraag is het ook drukker bij de huisarts (poh-ggz). 

Verpleeghuizen

De bezettingsgraad in de verpleeghuizen is weer iets gestegen. Er is echter nog steeds een hoog percentage ziekteverzuim onder het personeel en een personeelstekort.

Door: Nationale Zorggids