'Zorg moet sneller veranderen om zorginfarct te voorkomen'

Betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg. Dat is de uitdaging waar we voor staan. De urgentie is duidelijk: de zorgvraag stijgt door de vergrijzing. Tegelijkertijd hebben we – door diezelfde vergrijzing – een groot tekort aan zorgprofessionals en dreigt een zorginfarct. Dat meldt ANP Expert Support. 

"De zorg moet rigoureus veranderen", luidt de boodschap van de campagne van het Zorginstituut om het onderwerp op de agenda te krijgen. Op 25 mei 2022 is het commissiedebat over de zorg in de Tweede kamer, een goede aanleiding om aandacht te besteden aan hoe we de zorg kunnen verbeteren.

Frank van Berkel van Morgens deelt graag zijn visie om de zorg op korte termijn beter te maken: tien punten voor betere zorg. Tien punten waarmee zij denken snel resultaat te boeken én de zorg blijvend te verbeteren. Door slimmer te organiseren, een focus op wat écht belangrijk is en helaas: soms kwaliteitsverlies te accepteren.

• Digitaliseer: omarm het principe ‘digitaal, tenzij’
• Vergroot de snelheid van innovatie in de zorg
• Verminder regels en bureaucratie
• Maak iedereen mantelzorger
• Maak werk van schaalvergroting in de 1e lijn
• Lever minder zorg
• Accepteer kwaliteitsverlies in de zorg
• Zet alles op alles om personeel in de zorg te behouden
• Schaf organisaties af die geen waarde toevoegen
• Regionaliseer de zorg

Verandering

Bij Morgens zijn ze ervan overtuigd dat de snelheid van verandering omhoog moet. Een zorginfarct is anders niet te voorkomen, als het er al niet is. Rigoureuze stappen zijn nodig: we kunnen niet vast blijven houden aan ideeën en beelden over zorg en zorgkwaliteit zoals we die in de afgelopen jaren in onze samenleving ontwikkeld hebben. 

Door: Nationale Zorggids