Bewoners in de buurt van Tata Steel-fabriek krijgen vaker hartmedicijnen

Mensen die dicht bij staalfabriek Tata Steel wonen krijgen vaker medicijnen tegen hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en diabetes dan mensen buiten de regio IJmond, concludeert het RIVM na onderzoek.

Volgens het gezondheidsinstituut krijgen inwoners van Beverwijk en Velsen 11 tot 16 procent vaker deze medicijnen voorgeschreven. Voor aandoeningen aan de luchtwegen bij volwassenen is dat 5 tot 10 procent vaker. Er zijn voor kinderen niet vaker medicijnen voor luchtwegaandoeningen voorgeschreven, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in een rapport.

Het instituut deed onderzoek naar de invloed van luchtkwaliteit in de IJmond op de gezondheid van bewoners in deze regio. Daarbij is gekeken naar hoe vaak bewoners tussen 2008 en 2019 voor het eerst medicijnen hebben gekregen voor bepaalde aandoeningen. Het gaat om ziekten die te maken kunnen hebben met fijnstof en stikstofoxiden in de lucht.

Andere onderzoeken

In eerdere onderzoeken toonde het RIVM onder meer aan dat mensen in de omgeving van Tata Steel vaker worden blootgesteld aan schadelijke stoffen. Het gaat dan onder meer om PAK's (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) en metalen. Het kan ziektes zoals kanker veroorzaken.

In een ander rapport signaleerde de GGD dat inwoners van Beverwijk ruim een kwart vaker longkanker krijgen dan gemiddeld in Nederland. De oorzaak hiervoor werd niet duidelijk aangewezen, maar luchtvervuiling werd wel als een van de factoren genoemd. In december liet Tata Steel weten dat het staalbedrijf de uitstoot van schadelijke stoffen sneller wil terugbrengen.

Door: ANP