Normal_roberto-sorin-rs0-h_pybyk-unsplash

De antibioticaresistentie in Nederland bleef in 2021 stabiel vergeleken met de vijf voorgaande jaren. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportage NethMap/MARAN 2022. Hierin presenteren diverse organisaties samen de gegevens over het antibioticagebruik en antibioticaresistentie in Nederland, voor mensen en dieren, meldt het RIVM. 

Wel is de laatste jaren de resistentie toegenomen bij bepaalde bacteriën die meestal milde infecties veroorzaken, zoals aan de huid.

Wereldwijd komt het steeds vaker voor dat mensen ziek worden door bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica. Antibiotica werken dan niet meer. In Nederland is dat probleem minder groot dan in veel andere landen. Wel blijft het voor Nederland belangrijk om scherp te blijven. Om resistentie te voorkomen is het belangrijk om antibiotica op de juiste manier te gebruiken en dus alleen als het nodig is. Alle ziekenhuizen in Nederland en steeds meer huisartsen besteden inmiddels aandacht aan het meten en verbeteren van hun antibioticagebruik.

Gebruik van antibiotica

Tijdens de coronapandemie in 2020 en 2021 gingen minder mensen naar de huisarts. Huisartsen schreven 10 procent minder antibiotica voor. In ziekenhuizen is het totale gebruik van antibiotica in 2020 afgenomen. Per patiënt is er gemiddeld wel meer gegeven, doordat veel patiënten tijdens de coronapandemie langer en intensiever moesten worden behandeld.

Minder uitbraken door resistente bacteriën

Sinds het begin van de coronapandemie in 2020 zijn er minder uitbraken door resistente bacteriën in ziekenhuizen en verpleeghuizen gemeld. Het is niet duidelijk of er effecten van de coronapandemie en daarmee samenhangende veranderingen in de zorg op langere termijn zijn.

De maatregelen die nu al in Nederland zijn genomen om antibioticaresistentie te bestrijden, reiken verder dan de gezondheidszorg. Resistente bacteriën komen ook voor bij dieren, in voeding en in het milieu. Medische en veterinaire experts werken hierin samen (One Health-aanpak).

Door: Nationale Zorggids