Beweegalliantie van start met Carl Verheijen als voorzitter

Voormalig topschaatser Carl Verheijen is benoemd tot voorzitter van de Beweegalliantie die vandaag start. Het startsein voor de Beweegalliantie is gegeven door staatssecretaris Maarten van Ooijen en minister Conny Helder (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Meer bewegen is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord met als uiteindelijke doel dat 75 procent van de Nederlanders in 2040 voldoet aan de beweegrichtlijnen. Met de Beweegalliantie kan er meer maatschappelijke aandacht en actie voor bewegen komen. Hiermee doen we recht aan het belang van dit thema bij het bevorderen van de gezondheid van Nederlanders. De focus van de Beweegalliantie ligt op betere samenwerking tussen departementen, alliantiepartners en lokale initiatieven. Dat meldt Rijksoverheid. 

In 2020 voldeed nog maar 53 procent van de Nederlanders aan de beweegrichtlijnen. En in de afgelopen 20 jaar is maar 10 procent meer Nederlanders aan de beweegrichtlijnen gaan voldoen. Dus een flinke extra inzet is nodig om de stap naar 75 procent in 2040 te kunnen maken. Het doel van de Beweegalliantie is dat in 2040 bewegen een vanzelfsprekend onderdeel is van het leven van iedere Nederlander.

Samenwerking

In de Beweegalliantie werkt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met partijen uit onder meer de zorg, het maatschappelijk en sociaal domein, onderwijs, bedrijfsleven, sport, kennisinstellingen, gemeenten en andere departementen. De alliantie is een aanjager die andere partijen faciliteert met kennis, netwerk en communicatie. Daarbij bouwt de alliantie voort op samenwerkingen en initiatieven die er al zijn. Er wordt breed samengewerkt om gezamenlijk initiatieven op te schalen of op te starten.

Door: Nationale Zorggids