Tekort zorgpersoneel daalt met 14 procent door gepast gebruik medicijnen

Door beter, slimmer en gepast medicijngebruik kan het arbeidstekort in de zorg dalen met 3.000 à 6.000 voltijdbanen (fte). Dit is een reductie van 8 à 14 procent van het tekort aan zorgpersoneel. Dat blijkt uit een onderzoek van PwC Strategy&, in samenwerking met voormalig zorgminister Ab Klink. Dat meldt ANP Expert Support. 

In opdracht van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) berekende PwC Strategy& hoe geneesmiddelen ervoor kunnen zorgen dat er meer handen aan het bed komen. Denk aan slimme medicijndispensers, die zorgpersoneel werk uit handen nemen. Of aan chemotherapie thuis, met een draagbare pomp. Al bewezen voorbeelden van succesvolle interventies zijn onder meer: reumamedicatie, COVID-19 vaccins en DOAC’s (bloedverdunners).

We kunnen het ons gewoonweg niet veroorloven om bewezen effectieve oplossingen links te laten liggen. Er is nog nauwelijks oog voor de positieve bijdrage die medicijnen en medische technologie kunnen leveren aan arbeidseffectiviteit en passende zorg.

Huidige tekort

Het huidige tekort aan zorgpersoneel is op dit moment 48.000 mensen. Naar verwachting loopt dit de komende jaren op naar 140.000 arbeidskrachten.

Het rapport van PwC Strategy& noemt drie bestaande en zeven nieuwe interventies met medicijnen die het arbeidstekort kunnen terugdringen. Zo’n zorgtransitie vergt echter wel een andere manier van kijken en handelen in de zorgketen, en constructief overleg daarover. Een paar voorbeelden:

  • Het Zorginstituut weegt arbeidsbesparing mee bij de beoordeling van geneesmiddelen en vaccins.
  • VWS geeft zorginkopers opdracht om arbeidsbesparing mee te wegen bij de inkoop van interventies.
  • Zorgaanbieders wegen arbeidsbesparing mee bij de inkoop van interventies.

Door: Nationale Zorggids