Umc’s worden belangrijker als onderzoeksinstelling

Door de vergrijzing van de samenleving en verschuivingen in de zorg zijn de universitair medische centra de afgelopen jaren minder, maar wel complexere zorg gaan leveren. Hun omzet nam toe en hun onderzoeksproductie groeide. Dat meldt ANP Expert Support. 

De zeven Nederlandse universitair medische centra helpen jaarlijks zo’n 1,2 miljoen patiënten die veelal complexe zorg nodig hebben, verzorgen onderwijs voor zo’n 33.000 studenten en doen veel wetenschappelijk onderzoek. Jaarlijks promoveren er bijna 2.000 wetenschappers.

Veroudering

De vergoedingen die umc’s voor hun zorg- en andere taken krijgen, stegen in 2020 tot bijna 9 miljard euro, waardoor hun omzet 31 procent hoger ligt dan vijf jaar eerder. Doordat de bevolking veroudert, komen er meer patiënten met chronische aandoeningen, die vaak meerdere behandelaars nodig hebben. De meest complexe behandelingen vinden veelal plaats in een umc. Het totale personeelsbestand van de umc’s groeide in de afgelopen tien jaar dan ook met 22 procent naar zo’n 80.000. Daarnaast zorgen technologische ontwikkelingen voor betere behandelmogelijkheden, die vaak duurder zijn, en stijgen de uitgaven aan dure geneesmiddelen sterk.

Door de overdracht van niet-complexe zorg naar algemene ziekenhuizen en de gevolgen van de coronapandemie daalde het aantal patiënten dat umc’s behandelen. In 2020 namen ze er bijna een kwart minder op dan in 2012. Het polikliniekbezoek daalde met ruim 40 procent.

Door: Nationale Zorggids