Normal_rss_entry-362174

Anesthesiologen, die patiënten onder narcose brengen voor een operatie, moeten dat in de toekomst zo min mogelijk zien te doen met dampen via een kapje op de neus of een beademingsbuis in de keel. Dat is het streven van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA). De dampen die worden gebruikt, zijn namelijk erg slecht voor het milieu.

Het lichaam verwerkt ze ook bijna niet en de patiënt ademt ze voor meer dan 95 procent weer uit, legt beleidsadviseur van de NVA Lieke Gielen uit. Veel mensen die geopereerd moeten worden, kunnen ook goed onder narcose worden gebracht met medicatie via een prik of een infuus, wat duurzamer is.

De NVA heeft naar eigen zeggen nu een subsidie van een half miljoen euro toegekend gekregen van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport om binnen tweeënhalf jaar de CO2-voetafdruk van anesthesiedampen terug te dringen. De dampen zullen wel nodig blijven, want er zijn patiënten voor wie ze gewoon de beste middelen blijven.

Vervuiling

Anesthesiologen staan misschien niet altijd voldoende stil bij alternatieven voor het kapje, doordat ze er altijd doelmatig mee hebben kunnen werken en het gewoon gewend zijn. Maar "anesthesiedampen zijn sterke broeikasgassen die 440 tot 6800 keer zo sterk zijn als CO2 en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het broeikaseffect", zegt de NVA. "De zorgsector is verantwoordelijk voor 7 procent van de Nederlandse CO2 voetafdruk. Binnen het ziekenhuis is het OK-complex de meest vervuilende afdeling", voegt voorzitter van de NVA Caroline van der Marel toe.

Niek Sperna Weiland, anesthesioloog in het Amsterdam UMC en voorzitter van de NVA Werkgroep Duurzaamheid, zegt dat met genoemde subsidie kan worden onderzocht hoe anesthesiedampen te verminderen "zonder dat de kwaliteit van de zorg hieronder lijdt". Om te beginnen wordt nu onderzocht hoe vaak de dampen worden gebuikt, voor welke patiënten en waarom. Ook wordt er gekeken hoe anesthesiologen er efficiënter mee kunnen omgaan. Het uiteindelijke doel is een landelijke beroepsnorm voor duurzaam gebruik van middelen voor narcose.

Door: ANP