Studie naar mentale steun voor patiënt met ongeneeslijke kanker

Het Erasmus MC Kanker Instituut zoekt mensen met kanker én hun naasten. Zij kunnen deelnemen aan een onderzoek naar het effect van praktische en emotionele ondersteuning vanuit het ziekenhuis. Dat meldt het Erasmus MC. 

Het gaat om patiënten die in de zogeheten palliatieve fase van hun ziekte zijn beland. Genezing is dan geen optie, maar patiënten leven vaak best nog een poos met hun ziekte. Voor deze mensen is in de Verenigde Staten een methode ontwikkeld waarmee zij meer vat krijgen op de impact van hun ziekte: de FOCUS-methode.

Steun aan koppel

FOCUS staat voor Familyinvolvement, Outlook, Coping, Uncertainty en Symptom management. De methode is bedoeld om steun te geven aan een koppel, dus de aandacht richt zich nadrukkelijk ook op de mantelzorger of naaste van de patiënt. Dat kan de partner zijn, maar ook een kind, een broer of zus of een goede vriend(in).

De afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC onderzoekt of die FOCUS-methode meerwaarde heeft voor patiënten en naasten en zo ja, of die online kan worden aangeboden of met ‘live’ gesprekken met een oncologieverpleegkundige. Dat doen ze samen met universiteiten in Italië, Denemarken, Verenigd Koninkrijk, België en Ierland.

"Als iemand ongeneeslijk ziek is, is de eerste vraag meestal: hoe is het met de zieke? Te weinig wordt aan de naaste gevraagd: en hoe gaat het met jou? Terwijl kanker ook grote impact heeft op de naaste", vertelt onderzoeker en oncologieverpleegkundige Erika van Wijk.

Van Wijk voert voor de studie de gesprekken met de patiënten en hun naasten. "We gaan kijken hoe het koppel met elkaar communiceert over de ziekte, over de vooruitzichten en de onzekerheid die dit hele proces met zich meebrengt", steekt ze van wal.

Alleen

Wie te maken krijgt met ongeneeslijke kanker, kan de neiging hebben de zorgen en lasten alleen te willen dragen. Ze willen directe naasten niet belasten. Terwijl die directe naaste die last juist vaak wil helpen dragen, om niet machteloos te hoeven toezien.

Er wordt dikwijls veel voor elkaar ingevuld, signaleert Van Wijk. "Het is daarom zo belangrijk dat koppels onzekerheden, zorgen en verdriet naar elkaar uitspreken. Dat maakt het makkelijker om elkaar duidelijk te maken hoe je met dit proces wilt omgaan. Het blijkt vaak ontzettend moeilijk om elkaar om hulp te vragen."

Door: Nationale Zorggids