Normal_rss_entry-373517

Meer dan de helft van de Nederlanders van 16 tot en met 25 jaar ervoer vorig jaar psychische klachten als angst en depressieve gevoelens, meldt GGD GHOR Nederland op basis van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. In deze groep zaten veel vrouwen en jongvolwassenen in stedelijke gebieden. Ook eenzaamheid en suïcidale gedachten kwamen veel voor.

Volgens de koepel van GGD'en blijkt uit de monitor, een vragenlijst die is ingevuld door bijna 70.000 jongvolwassenen van april tot en met augustus 2022, dat het in de meeste gevallen om lichte klachten ging. Wel gaf de helft van de personen met psychische klachten aan minstens een keer suïcidale gedachten gehad te hebben in het jaar voorafgaand aan het onderzoek. Bij vrouwen en mensen die alleen wonen kwamen dit soort gedachten het vaakst voor.

Bijna twee derde van de deelnemende jongeren was volgens GGD GHOR ten tijde van het onderzoek eenzaam. Een kwart van hen gaf aan zich "sterk eenzaam" te voelen. Volgens het onderzoek kwam eenzaamheid vooral voor bij praktisch opgeleide jongvolwassenen, vrouwen en alleenwonenden. Het ging zowel om emotionele eenzaamheid, waar een relatie met een hechte band wordt gemist, als om sociale eenzaamheid, waar het gaat om het missen van contact met vrienden, familie en kennissen.

Analyses

"We maken ons zorgen over de mentale gezondheid van jongvolwassenen. Het is goed dat we nu weten wat de grootste problemen zijn en welke groep hieronder lijdt. Maar de resultaten van dit onderzoek laten zien dat meer actie écht noodzakelijk is", zegt Ton Coenen, directeur van GGD GHOR, over de resultaten van het onderzoek.

Een woordvoerster van GGD GHOR kon niet zeggen waarom vrouwen zoveel vaker mentale klachten hadden. Daar worden "verdere verdiepende analyses op uitgevoerd".

De koepel van GGD'en kan op basis van dit onderzoek niet zeggen in welke mate de psychische klachten door de coronaperiode kwamen. Maar volgens de instantie had het "zeker impact", want bijna twee op de drie ondervraagden gaven aan door corona hulp of steun nodig te hebben omdat ze "niet lekker in hun vel zaten".

Een kanttekening die GGD GHOR maakt bij de vragenlijst is dat deelnemers met een slechtere mentale gezondheid mogelijk vaker hebben geparticipeerd, waardoor het resultaat negatiever kan zijn uitgevallen dan het daadwerkelijk is.

Door: ANP