Gezondheidsraad positief over studie naar uitbreiding borstkankerscreening

De Gezondheidsraad is positief over een groot onderzoek dat het UMC Utrecht wil doen naar het uitbreiden van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker voor vrouwen met zeer dicht borstklierweefsel. Dat dichte weefsel maakt het moeilijker om borstkanker in een vroeg stadium op te sporen met de gebruikelijke methode, een mammografie. Terwijl juist deze vrouwen een verhoogd risico lopen op de ziekte.

Het UMC Utrecht wil daarom in een studie gaan onderzoeken of het helpt om vrouwen met zeer dicht borstklierweefsel nader te onderzoeken. De onderzoekers willen twee technieken gebruiken.

Tumor beter zichtbaar

Een groep van 6000 vrouwen krijgt na een negatieve uitslag in het gebruikelijke bevolkingsonderzoek een verkorte MRI-scan. Omdat geen volledige scan wordt gemaakt, duurt dit slechts zo'n zes minuten. Een even grote groep krijgt een zogeheten contrastmammografie. Net als bij een gewone mammografie wordt daarbij röntgenapparatuur gebruikt, maar het verschil is dat voor het onderzoek een contrastvloeistof wordt toegediend met een infuus. "Bij vrouwen met zeer dicht borstklierweefsel en borstkanker concentreert het contrastmiddel zich vooral rondom de tumor, waardoor deze beter zichtbaar wordt", legt de Gezondheidsraad uit.

Het positieve advies is gericht aan de minister van Volksgezondheid. Dat is nu Conny Helder (VVD). Wie het na de kabinetsformatie zal zijn, is nog onbekend.

Door: ANP