Teamwork, samenwerken

UTRECHT - Vooral in zorginstellingen worden nog te vaak onjuiste medicijnen en doseringen en gevaarlijke medicijncombinaties toegediend. Om deze medicatiefouten te voorkomen pleit het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) ervoor dat instellingen het medicatieproces vaker doorlichten zodat de risico's op fouten in kaart worden gebracht. Ook is er betere scholing nodig.

In een reactie op het rapport ‘Het kan nog steeds beter’, dat minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onlangs naar de Tweede Kamer stuurde, zegt het instituut dat de medicatieveiligheid aantoonbaar toeneemt wanneer apothekers, huisartsen en zorgverzekeraars beter met elkaar samenwerken.

Volgens IVM-directeur Ruud Coolen van Brakel stimuleert het huidige beleid van de minister echter de zorgverleners onvoldoende en zijn concretere maatregelen nodig om de veiligheid van medicatie te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld door de grote regionale verschillende in de samenwerking aan te pakken. Die verschillen ontstaan onder andere doordat niet alle zorgverzekeraars specifiek beleid voeren op goed voorschrijven.

“Stimuleer de samenwerking tussen artsen en apothekers. Zorg ervoor dat ze inzicht hebben in hun voorschrijfgedrag. Beloon huisartsen als ze goed voorschrijven en apothekers als ze goed afleveren”, aldus Coolen van Brakel.

© Nationale Zorggids / Martijn Keitz