Normal_vgn
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft een nieuwe website gelanceerd met informatie over het verouderingsproces bij mensen met een verstandelijke beperking. De zogeheten Toolkit Ouderen zal per 1 juli 2013 voor iedereen toegankelijk zijn maar is vooral gericht op beleidsambtenaren en personeel in de zorgsector. Dit meldt Kennisplein Gehandicaptensector.
 

Het verouderingsproces bij mensen met een verstandelijke beperking verloopt vaak anders dan bij mensen zonder verstandelijke handicap. Ook kent deze groep andere zorgbehoeften. Dit maakt hen kwetsbaar en vergroot de kans op een “ slechte oude dag”, zo schrijft de VGN op haar website. Passende zorg en ondersteuning is daarom cruciaal.

Zorgprofessionals zoals huisartsen en verzorgenden in de ouderenzorg, thuiszorg of gehandicaptenzorg kunnen op de Toolkit Ouderen terecht voor gerichte informatie over de zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking. De Toolkit Ouderen geeft informatie over verschillende relevante thema's, zoals risicofactoren, gezondheidsaandoeningen, dementie, dagbesteding, palliatieve zorg en begeleidingsmethodieken. Ook voor beleidsambtenaren en Wmo-consulenten (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van gemeenten biedt de website aandachtspunten voor wonen en welzijn.
 

De groep ouderen met een beperking zal de komende jaren toenemen, verwacht het VGN, omdat ook deze mensen steeds ouder worden. Tot de ouderen worden mensen gerekend met een verstandelijke beperking vanaf vijftig jaar. Mensen met het syndroom van Down of een ernstige meervoudige handicap worden vanaf de leeftijd van veertig jaar tot de ouderengroep gerekend. Bij zwakbegaafde mensen treedt het verouderingsproces juist later in en lijkt het ouder worden veel op dat van mensen zonder verstandelijke beperking.
 

© Nationale Zorggids